Hesjedal, Rune

Navn:

Rune Hesjedal

Født:

1952 i Bergen

Yrke:

Driftssjef

Bosted:

Bergen

Bakgrunn:

Rune Hesjedal er utdannet gartnertekniker, han har vært barneskolelærer, jobbet med psykisk utviklingshemmede og vært ansatt ved jordbruksskole. Nå er han ansatt ved Grønn avdeling i Bergen kommune.