Hett på nett om verdier

Henrik Syse fikk en stri tørn med å forsvare Verdikommisjonens mandat for Dagbladet :på nettets lesere i ettermiddag. Erling Fossen beskyldte verdikommisjonen for å være et rent bestillingsverk for Kristelig Folkeparti.

I dagens Fossefall tok Erling Fossen til orde for å legge ned hele kommisjonen:

Det er gutta på bakværelset til Krf som har pønsket ut verdikommisjonenen, hevdet Fossen

Dette protesterte Henrik Syse kraftig mot:

- Inntil det er meg forklart, vil jeg slutte å høre på folk som snakker om Bondeviks og KrFs verdikommisjon. Bondevik er ikke med, og etter det jeg kan bedømme er partiet hans underrepresentert i forhold til valgresultatet, sa Syse til de rundt 30 debattantene som benket seg om PC'ene sine ved 15-tiden.


Selvfølgeligheter

Temperaturen var høy, og mange var kritiske til innholdet i det Verdikommisjonen diskuterer. Det ble reist spørmål om det ikke i bunn og grunn dreide seg om selvfølgeligheter. Syse trakk frem omsorg for døende og rasismeproblemtikken som to områder kommisjonen vil ha debatt omkring.

Er ikke dette verdier det er stor enighet om allerede?

- Ja er det bare snakk om selvfølgeligheter? Og er dere så sikre på at folk ikke vil lese eller delta? Se på 'Forum for systemdebatt'. Interessen er det ikke noe å si på. Eller hva med Sofies Verden? Jeg tror vi skal løfte blikket LITT og innrømme at det faktisk er en viss sult etter en debatt som går litt dypere enn Dagbladets og VGs førstesider der ute i folket, svarte Syse.

Hva med å ta opp litt mer kontroversielle emner, som abort og homofili.

- Joda, man bør jo kunne ta opp slike spørsmål. Jeg tror ikke det ligger i verdikommisjonens mandat at den skal MENE noe om dette. Men det er viktig å sette saker på dagsorden, særlig å løfte frem sider ved samfunnsdebatten som ellers går tapt. En del mennesker føler at de ALDRI når frem, at de aldri lyttes til.

Ikke fordommer

- Hva med at Haugland i radioen i dag sa at to kvinnelige foredlre var unaturlig. hvilke signaler gir det til barn som vokser i et homofilt forhold?, spurte Fossen, og fikk dette svaret fra Syse:

- Det er ikke gitt at Hauglands standpunkt som du viser til, nærmest oser av fordommer, slik du synes å mene. Kanskje er hun genuint opptatt av debatten om barns oppvekstvilkår; og jeg tror at debatten om hvem som skal få adoptere ikke er så VELDIG enkel.

Erling Fossen (t.h) og Henrik Syse.
FORSVARTE Henrik Syse fra verdikommisjonen møtte Erling Fossen og Dagbladets lesere til debatt på nettet.