Hever reagensrøret til en skål

Martin (18) skrev best. Igjen.

HØSTPOET: Martin Stray Egeberg (18) ble feiret med kake i norsktimen da han igjen ble kåret til månedens poet. Også juryen gratulerer! Foto: Bjørn Bergene
HØSTPOET: Martin Stray Egeberg (18) ble feiret med kake i norsktimen da han igjen ble kåret til månedens poet. Også juryen gratulerer! Foto: Bjørn BergeneVis mer

Da Martin Stray Egeberg (18) igjen ble kåret til månedens poet i Skolekammeret denne måneden, ble han overrasket av norsklæreren med kake i timen.

— Det var veldig hyggelig gjort! sier Martin.

Diktet han gikk til topps med denne gangen, har fått tittelen «religiøs befrielse» og er signert en herr galatino:

religiøs befrielse

Profeten ble født ca. 670 år
etter Kristus forteller
mannen bak kateteret

Det går en sløyfe av forståelse
gjennom de oppmerksomme individene
som danner det fiktive fellesskapet
vi nyter, følger og tilber

Vi griper tak i det vi hører på samme vis
som H.C. Andersen-eventyrene
besteforeldre leste til oss på sengekanten

Vi forstår ingenting
Ingen spørsmål er besvart

Så la oss heve reagensrørene
til en velfortjent skål

herr galantino

Ble til i timen
— Diktet er generelt kritisk, kommenterer poeten.

Juryen leser likevel både religionskritikk og en kritikk av skolen inn i diktet. Ikke helt tilfeldig, da, kanskje, at diktet ble til i en religionstime.

— Rettes kritikken først og fremst mot den tiende troende, som stumt følger skriften innenfor en eller annen form for religion? Eller av de som lærer bort religion, skriftfedrene? Av «jeg forstår ingenting»-elever, eller av lærere som messer opp lærdom som om sannhetene var risset i stein?

— Alle de overnevnte. Kanskje ikke så mye til den tiende troende, siden dette ikke går ut over meg og ikke er min sak. Men diktet er vel mest religionskritisk, og det som er kritikk av de andre overnevnte, er også indirekte kritikk av religion. Det er for så vidt også et lite snev av naturvitenskapskritikk her også, forklarer poeten.

En annen atmosfære
Martin går siste år på St. Hallvard videregående skole i Lier. Tidligere har han fortalt om sine planer om å søke seg inn på Creative Writing i Ohio i USA, etter et sommerkurs under samme heading i Nederland i sommer.

— Om du kommer inn, har du tenkt å skrive på engelsk, eller skal du skrive på norsk?

— Jeg kommer til å i hovedsak skrive på norsk, for så oversette til engelsk. Jeg vil skrive på mitt morsmål i hovedsak, men de kan jo ikke norsk. Så da er vel den beste løsningen.

— Skriver du også på engelsk, og hvor mye betyr selve språket for uttrykksmulighetene og innholdet i tekstene?

— Jeg skriver på engelsk av og til, føler at det jeg skriver automatisk får en annen atmosfære da. Syns for eksempel å skrive konkrete, narrative dikt på norsk kan være litt vanskelig, men for all del, jeg er norsk og skriver som regel på norsk, avslutter han.

Derav kaken i norsktimen? Les juryens begrunnelse:

Opp med røret!
Månedens dikt er religionskritisk. Et verbalt kick mot vektleggingen av religionsfaget i norsk skole. Profeten blir nevnt. Kristus blir nevnt. Juryen velger å tolke figurene Profeten og Kristus mer som tegn på virkelighetsfjern tenking og ensretting enn som konkrete representanter for islam og kristendom. Scenen er klasserommet. Sarkastisk og godlynt kritisk omskriver Herr Galantino læreren til «mannen bak kateteret». En markering av avstand og virkelighetsfjernhet. Med et skjevt smil stadfester poeten videre at lytterne «nyter, følger og tilber». Sammenligningen med H.C. Andersens eventyr viser at Herr Galantino nådeløst og presist assosierer religiøs systemtenking med tilsløring og virkelighetsfjernhet. Mannen bak kateteret når da heller ikke fram: «Vi forstår ingenting». Herr Galantino har gudskjelov et mer jordnært alternativ: Reagensrørene. Et bilde på observasjon, nysgjerrighet og selvstendig tenking:

Så la oss heve reagensrørene
til en velfortjent skål

Og vi reiser oss. Skål for deg, Galantino!

For juryen,
Kristian Rishøi

DIKT I DAGBLADET:
Diktkammeret (startet 2001) er Dagbladet.nos diktforum for skrivende i alle aldre.
Skolekammeret (startet 2003) er tilsvarende et diktforum for elever til og med videregående skole.
• Diktlærer Helge Torvund kommenterer løpende utvalgte dikt i Diktkammeret, mens Kristian Rishøi har samme rolle i Skolekammeret. 
• Hver måned kårer juryen — som består av Helge Torvund, Kristian Rishøi og Maria Børja — de beste diktene. Alle disse trykkes i Dagbladets papirutgave (med forbehold om lengde). Én av finalistene fra hvert forum blir dessuten kåret til månedens poet.
• I tillegg tilbyr Dagbladet Dikt.no, et skriveverksted der det i tillegg til dikt er mulig å sende inn og diskutere sjangere som noveller, sangtekster og sakprosa.

DIKTKAMMERET I BOKFORM:
Mange av kammerpoetene har etter hvert debutert i bokform. Dagbladet har laget tre bøker i tilknytning til foraene:
• «Diktkammeret. Å skriva poesi» av Helge Torvund på Samlaget (2001) med leksjoner i diktskriving og dikteksempler.
• «Faen ta tyngdekrafta» med poeter fra Skolekammeret på Gyldendal Norsk Forlag (2008).
• «Å våga seg ut i ord — Diktkammeret ti år»: jubileumsutgave om og av Diktkammerets første ti år, utgitt av Samlaget (2011). Boka lanseres med et matinearrangement på Litteraturhuset 30. oktober 2011.

• Les alle Helge Torvunds leksjoner — en gavepakke til skrivende