- Heyerdahl har fått en lærepenge

Det tror Eivind Smith, som ba Dagblad-eieren trekke seg som styreleder.

FIKK RÅD: Dagblad-eier Jens P. Heyerdahl ble på gårsdagens generalforsamling i eierkonsernet Berner Gruppen anmodet om å trekke seg som styreleder.
Scan-Foto: Lars Aamodt
FIKK RÅD: Dagblad-eier Jens P. Heyerdahl ble på gårsdagens generalforsamling i eierkonsernet Berner Gruppen anmodet om å trekke seg som styreleder. Scan-Foto: Lars AamodtVis mer

||| - Jeg vet ikke om styret eller Jens P. Heyerdahl følger mitt råd, sier Eivind Smith til Dagbladet i dag.

- Men uansett hva styret formelt sett gjør, så vil jeg tro at hele denne situasjonen har gitt en liten lærepenge. Det jeg og andre sa på generalforsamlingen har vel bidratt ytterligere til å understreke viktigheten av at det skjer.

Som leder av Dagbladets Stiftelse, og dermed også automatisk leder av valgkomiteen, kom Smith med en klar melding på gårsdagens generalforsamling i Dagbladets eierkonsern Berner Gruppen:

- Valgkomiteen har ikke noe å gjøre med konstitueringen av styret, men jeg fant likevel grunn til å anmode styret om å overveie å finne et annet dyktig medlem enn Heyerdahl som styreleder, sier Smith.

- Jeg gjorde dette fordi det ville gjøre det lettere å unngå tilsvarende situasjoner i fremtiden, og fordi dette helt åpenbart er en veldig uheldig situasjon for avisen og for konsernet.

Ridehuset
Det er Berner Gruppens kjøp av styreleder Jens P. Heyerdahls ridehus som har ført til massiv kritikk. I følge Dagens Næringsliv skal salget per i dag ha ført til tap for Dagbladet, men gevinst for Heyerdahls familie.

- Det som gjør det mest ubehagelig og det som bryr stiftelsen mest, er at dette har negativ betydning for Dagbladets omdømme. Dette blir ikke mindre viktig i den situasjonen avisen befinner seg i.

- Tror du rådet blir fulgt når det nye styret skal konstituere seg mandag?

- Det vet jeg ikke noe om, men jeg vet nok om sosiale mekanismer til å forstå at det at jeg sa dette isolert sett kan gjøre det vanskelig for styret elller Heyerdahl å følge rådet. Det kan være at man går i forsvar på en måte.

- Likevel ville du gi rådet?

- Ja, jeg mener det likevel var viktig å markere at mange utenfor de sentrale kretser i selskapet, og nå til og med et stykke inn i de sentrale kretser tror jeg, synes at dette har vært veldig ubehagelig og at det burde vært unngått. Da er det greit at det kommer offentlig frem, sier Smith.

Ingen reaksjoner
Han tok taxi rett hjem etter gårdagens generalforsamling og har i dag ikke snakket med andre om sin anmodning til styret.

- Jeg har ikke hørt noe fra Heyerdahl, og for å være ærlig så hadde jeg i grunnen ikke ventet at jeg ville få noe fra ham direkte.

- Hvilken betydning får det om rådet ditt ikke følges?

- Betydningen er vel ikke isolert sett så veldig stor. Jeg ba jo ikke Heyerdahl tre ut av styret. Han og hans familie sitter med en betydelig eierposisjon og det er det som er avgjørende på lengre sikt, sier Smith.

Stiftelsen
Dagbladets Stiftelse har til formål å verne om avisens uavhengighet, og har mellom seks og sju prosent av aksjene i Berner Gruppen. Smith kom med sin anmodning i egenskap av å være styreleder i stiftelsen.

- Det er ikke en uttalelse som bygger på noen slags votering i stiftelsens styre, så det er sånn sett noe jeg selv tar ansvaret for, men det springer jo ut av det ansvaret jeg selv føler som leder av stiftelsen, sier Eivind Smith.

Han understreker at det heller ikke er naturlig å behandle valgsaker i stiftelsen.

Jens P. Heyerdahl vil ikke selv kommentere saken. Han henviser til konsernsjef Tore Stangebye i Berner Gruppen, som heller ikke vil kommentere Eivind Smiths uttalelser.

ANMODNING: Eivind Smith anmodet Dagblad-eier Jens P. Heyerdahl om å trekke seg som styreleder på gårdagens generalforsamling i eierkonsernet Berner Gruppen.  
Foto Terje Bendiksby / NTB / SCANPIX
ANMODNING: Eivind Smith anmodet Dagblad-eier Jens P. Heyerdahl om å trekke seg som styreleder på gårdagens generalforsamling i eierkonsernet Berner Gruppen. Foto Terje Bendiksby / NTB / SCANPIX Vis mer