Hilfiger og arbeidsforhold

ET INNLEGG

fra Changemaker som stod i Dagbladet i sommer, etterlater et inntrykk av at Tommy Hilfiger tolererer uakseptable arbeidsforhold for arbeidere ved fabrikkene som er autorisert til å produsere Tommy Hilfiger klær. Dette er ikke sant. Tommy Hilfiger er i likhet med Changemaker opptatt av arbeidsforhold. Selskapet har strenge etiske retningslinjer, og forsøker å forsikre seg om at også fabrikkene som produserer klærne har de samme etiske retningslinjene. Selskapet tolerer ikke bruk av tvangsarbeid, utnytting eller dårlige forhold i de mange hundre fabrikkene som lovlig produserer Tommy Hilfiger klær. Vi forsøker å forsikre oss om at de som arbeider hos våre leverandører blir behandlet ordentlig og med respekt. Likevel verken kan vi eller vil vi bli holdt ansvarlig for arbeidsforhold i fabrikker som forfalsker eller på andre måter produserer våre produkter ulovlig.

VERITÉ

, en uavhengig og ideell organisasjon som er opptatt av å forbedre arbeidsforhold over hele verden, har siden 1997 kontrollert mer enn 558 fabrikker i 45 forskjellige land hvor Tommy Hilfiger produkter har blitt produsert. Tommy Hilfiger hadde en kortsiktig kontrakt på seks måneder med Mae Sot- fabrikken i 1999. Ethvert Tommy Hilfiger-produkt som har blitt produsert i fabrikken etter det tidspunktet har blitt produsert ulovlig. Det er viktig å rette søkelyset mot arbeidsforholdene i Mae Sot. Men det er galt å benytte falske anklager om Tommy Hilfiger for å gjøre dette.