Himmelfall fra Bergen

Gunnar Vikene fikk i går ti millioner kroner for å lage sin første spillefilm.

Filmen handler om åtte individers kamp for å mestre tilværelsen, og skal tas opp i og omkring Bergen med lokale krefter både foran og bak kamera. Men handlingen i tragikomedien, med arbeidstittelen «Himmelfall», er lagt til en oppdiktet drabantby. Det er slett ikke meningen at Bergen skal framtre særlig sterkt.

- Men vi har jobbet lenge for å skape et filmmiljø som fungerer her i byen, og det skulle bare mangle at jeg ikke jobbet med folk fra dette miljøet når jeg skal lage film. Dette er litt filmpolitikk også, sier Vikene.

Han har laget flere kort-, dokumentar- og reklamefilmer.

NY FILM: Gunnar Vikene.