Himmelsk balsam

Ti ukjente salmer og en vakker stemme.

Ole Paus og Oslo Kammerkor har spilt inn Hans Adolph Brorsons salmer og Carola Lina Sandells åndelige tekster, men salmene til husmannen Daniel A. Buli (1820- 1900) fra Aust-Agder har du neppe hørt. Han skrev minst 470 av dem - og ingen har vært framført offentlig før. Det er derfor et stykke kulturhistorie som her formidles vakkert og stillfarende av Åsne Valland Nordli og hennes tre musikere: Torbjørn Økland (gitar/mandolin/trompet), felespilleren Nils Økland og organisten Sigbjørn Apeland.

Buli har skrevet om sin diktning: «Guds Helligaand digterer, og saa har Gud givet mig Naade til at nedskrive Digtatet.» I 1895 ble 65 av tekstene trykt opp, ment for familien. Over hundre år seinere foreligger denne innspillingen av ti salmer i minimalistiske og smakfulle arrangementer av gamle folketoner, bygd rundt stemmen til Valland Nordli - som balanserer fint mellom sang og tradisjonell kveding. Uhipt, men viktig.