Himmelsk ørkenreise

Axel Jensen og Frans Widerberg agerer som parhester av året, hvor duoen står bak den illustrerte nyutgaven av Jensens «Ikaros».

Axel Jensen og Frans Widerberg er ikke bare generasjonsfeller (1932/1934) som trådte inn på den norske kulturarenaen i slutten av 50-åra. De har også kjent forlokkelsen om den ikariske himmelflukten som et fruktbart fellestema for henholdsvis skrift og bilde.

«En glassaktig klarhet inne i selve verdensrommet. Som om universet var et veldig akvarium.»

Setningene lyder som en verbal visualisering av et dikterisk møte med Widerbergs billedverden fra 80-tallet, men Jensens ord ble skrevet 30 år tidligere for å gjenkalle opplevelsen av de tre lysene over Fort Laperrine i nattemørke Sahara. Billedkunstneren sto på den tida med et stort alvor i sitt fargemessig asketiske og naturalistisk strenge selvportrett.

Ørkenreisen

Axel Jensens roman om den store ørkenreisen rommer en tørst etter andre innsikter enn de som var rådende i det hjemlige samfunn og på det norske parnass. Slik minner bokas stemninger fra det kolonialiserte Nord-Afrika om de lengsler som lå gravert inn i de dunkelt fremmedartete bildene i svart-hvitt som først synliggjorde det særegne hos signaturen Widerberg i 60-åra. Ikke minst den dramatiske tresnittserien, «Salome», med røtter i samme kulturkrets som Jensens sivilisasjonskritiske ferd.

Fargeetsingene som smetter inn i og spilles ut mot «Ikaros»-teksten, veksler fra nesten nervøs skriblet strek i kentaur-paret som brer seg over ei dobbeltside, til det summarisk enkle etsepreget hos en enkeltstående rød figur fanget i et nett mot gult.

Detaljer av samme ryttermotiv står som visuelt virksomme inngangsvignetter til påfølgende kapitler, mens «Ikarosflukten» i gult som synes å slokne mot en blå bakgrunn av nattkulde, får fallhøyde gjennom å sprenge det dobbelte sideformatet.

Rytter og tegn

Likevel er det nok en gang en rytter i ro som fanger oppmerksomheten sterkest, og styrer blikket inn mot en billedreise med dansende tegn som veivisere. Widerbergs ekvipasje gir samtidig gjenklang av Saharas urgamle grottebilder, som de assosierer til stjernekonstellasjonene på et enormt himmelhvelv. Her er det ikke som Jensen skriver «undergrunnen som åpner seg for halv ni-kontoristene», men kosmiske syner som lokker - selv om de kan lede mot Ikaros' avgrunn.

RØDT PÅ GULT: Frans Widerberg har illustrert Axel Jensens roman om den store ørkenreisen.