Historias kraftlinjer

12-bindsverket Aschehougs Norgeshistorie er fullført, og med det er sluttstrek satt for forlagets mest ambisiøse og kostnadskrevende verksatsning noensinne. 50 millioner kroner har det hele kostet, ifølge forlagsdirektør William Nygaard. Halvparten - 25 millioner - er investert i markedsføring, og Nygaard kunne allerede under gårsdagens lansering av verkets to siste og avsluttende bind fastslå at Norgeshistorien ligger an til å bli en opplagsmessig suksess.

  • Nok en triumf altså, i kjølvannet av et jubileumsår der Aschehoug har vist et sikkert grep og en sterk bevissthet rundt sine lange tradisjoner som et kulturhistorisk orientert forlag. Erik Rudengs storartede biografi om William Nygaard den første viser da også hvordan forlagsgründeren tidlig hadde klart for seg så vel de litterære som de økonomiske mulighetene i en systematisk prioritering av historisk orientert litteratur. Slik sikret forleggeren og hans bøker seg en sentral plass i det nasjonsbyggende prosjektet som var datidas jobb nummer én for en nyoppvåknet norsk offentlighet. Den nye Norgeshistorien representerer med sin profil og redaksjonelle sammensetning en videreføring av disse tradisjonene.
  • Å skrive en nasjons historie er ingen jobb for amatører. Derfor bærer 12 av Aschehougs i alt 13 historieforfattere professortitler. Den 13. må nøye seg med tittelen førstekonservator, men føler seg neppe som en katt blant hermeliner av den grunn. Det er en generasjon av nøkterne, saklige og svært usentimentale historikere som har ført Norges historie i pennen denne gangen. Så har da også anmeldernes mottakelse, med enkelte viktige unntak, gjennomgående vært preget av honnørord som solid og grundig. Mot slutten av et århundre der ideologiene gang på gang har vendt dolken mot egen mage, er det akademisk konsensus og ikke ideologisk konflikt som etterspørres når vår egen historie skal gjenfortelles.
  • Den store fortellingen om Norges historie kan som alle gode historier fortelles igjen og igjen. For eksempel slik Karsten Alnæs på sin helt egen måte er i gang med for Aschehougs naboforlag på Sehesteds plass. Et ganske annerledes prosjekt enn professorenes autoritative krønike, men et interessant eksempel på at historias kraftlinjer kan gi energi til så mange lyse ideer.
  • Om historien er det som kjent bare én ting som kan sies med sikkerhet: Vi blir aldri ferdig med den. Heldigvis.