Historien om Norge på TV

Barnedrap og svartedauden, erotikk og kjærlighet kommer på kloss hold når Karsten Alnæs på NRK1 blir Norges svar på David Attenborough som guide gjennom dramatiseringen av Alnæs' historiebøker om Norge.

I åtte halvtimesprogram skal Karsten Alnæs med sin entusiasme og sitt engasjement være vår cicerone gjennom norgeshistorien. Han har selv skrevet manus og blir den bærende stemmen i programmene som produseres av Rubicon TV AS.

Programmene er basert på hans fem bøker, der den første kom i 1996, bøker som ble den største suksess noensinne innen historieformidling og som åpnet århundrenes hverdagshistorie for folk flest, mens det blant forskere fantes en ventet skepsis mot populariseringen.

Fire program er allerede innspilt og Karsten Alnæs og opptaksteamet fikk oppleve suksessen blant folk på nært hold på sine reiser i Norge.

Villig hjelp

- Vi ble mottatt som konger og prinsesser, det var bare unntaksvis at folk ikke kjente til bøkene. Vi ble bedt på kaffe og sveler, og overalt sto folk rede til å hjelpe oss, sier Karsten Alnæs, som så vidt er i gang med enda et stort historieprosjekt om Europas kulturhistorie der Norge hentet sine ideer.

- Det var det som var den opprinnelige og store drømmen, men jeg har ikke våget å realisere den før nå, sier Karsten Alnæs som først skal fullføre en roman. Han siste roman kom i 1994, året da Gyldendal-direktøren, Geir Mork, engasjerte ham som norgeshistoriens nye stemme.

- Suksessen underveis må ha vært til stor inspirasjon?

- Alt har vært som en drøm. Og hvis man er nysgjerrig som Askeladden og hele tida kan rope «jeg fant, jeg fant», kommer entusiasmen av seg selv. Jeg lærer noe hele tida, flytter steiner og endevender tidligere forestillinger.

- Og nå blir du TV-berømt?

- TV er en ny og morsom utfordring på et felt jeg er uten erfaring, men jeg føler meg trygg med Mark Ä kerblom som produksjonsleder og regissør.

Til høsten

- Hva får vi se?

- Første program handler om Svartedauden. Vi har vært på Færøyene hvor jeg forteller om kong Sverre. Vi har besøkt Sunnmøre, der en kvinne ble henrettet fordi hun la barnet sitt i elva. Vi er i Lom kirke. I april, når lyset kommer, skal vi til Vardø for å lage program om hekser. Billedleggingen får stor betydning, det skal ikke bli for mye prat, sier Karsten Alnæs, kjent for sin arbeidskapasitet, frodighet og entusiasme i sin formidling.

Norges svar på David Attenborough åpenbarer seg på skjermen seinhøstes. Antakelig bare begynnelsen på en lang og levende bildevandring i Norges dramatiske hverdagshistorie.

HISTORIEGUIDE: - Jeg har aldri hatt det så morsomt som nå, sier Karsten Alnæs som skal guide oss gjennom norgeshistorien i åtte TV-program, basert på hans populærhistoriske bøker om Norge i fem bind. Her i Maridalen som ble avfolket under svartedauden.