DIKTATURETS ANSIKT: En tsjekkisk demonstrant klatrer opp på en sovjetisk T-54 tank i Praha for 50 år siden. Foto: AFP / NTB Scanpix
DIKTATURETS ANSIKT: En tsjekkisk demonstrant klatrer opp på en sovjetisk T-54 tank i Praha for 50 år siden. Foto: AFP / NTB ScanpixVis mer

Praha-våren for 50 år siden

Historiens blindtarm

«Sosialisme med et menneskelig ansikt» ble skutt i filler for 50 år siden. Andre forsøk på å sminke kommunistisk ideologi har også endt i nederlag.

Kommentar

50 år etter at sovjetiske stridsvogner rullet over grensa til Tsjekkoslovakia for å stanse reformkommunismen til Alexander Dubcek kan vi konstatere at skriften står skrevet på veggen. Forsøkene på å åpne en kommunistisk ett-parti stat med en fri presse, fri debatt, markedstilpasset økonomi, og - etter hvert - frie valg, endte i nederlag.

Alle disse elementene, ytringsfrihet, markedsøkonomi og demokrati, var sentrale elementer de hektiske vår- og sommer-månedene i 1968 i Tsjekkoslovakia, da kommunistisk ortodoksi ble utfordret av ledelsen i det tsjekkoslovakiske kommunistpartiet. Håpene om en demokratisk sosialisme ble slått i hjel av Brezjnev- doktrinen, oppkalt etter Sovjet-lederen Leonid Brezjnev. Doktrinen gikk ut på at sosialistiske land hadde rett til å invadere andre sosialistiske land, hvis de ikke fulgte den korrekte kommunistiske politikken.

Brezjven-doktrinen slo ned som ei bombe i Praha natta mellom 20. og 21. august for 50 år siden. Skapet ble satt på plass samtidig som verden ble snudd på hodet. Sett fra Moskva var orden i den sosialistiske leieren gjenopprettet. Sett fra Praha var håpet om frihet knust. Tsjekkoslovakia gikk inn i en ny bølge med forsterket diktatur og undertrykkelse. Fornuften dro enten i eksil, og tok med seg historiene fra det hærtatte landet, slik forfatteren Milan Kundera gjorde, eller den gikk inn og ut av fengsel, mens den livnærte seg som vinduspussere og liknende jobber, slik forfatter og seinere president Vaclav Havel gjorde. Mens Sovjetunionen fortsatte sin ideologiske ferd mot undergangen, for både seg selv og sine satelittstater.

Praha-våren i 1968 var for godt til å være sant. Det viste seg at forsøket på å nærme seg vest-europeisk sosialdemokrati fra en sovjet-kommunistisk tradisjon var en ideologisk blindtarm. 20 år etterpå krasjet den samme ideologiske tilnærmingen også i det kommunistiske imperiets sentrum, med den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjovs reform-politikk, kjent som glasnost (åpenhet) og perestroika (gjenoppbygging).

I Tsjekkoslovakia døde reformpolitikken på grunn av en sovjetisk invasjon. I Gorbatsjovs Sovjetunionen var også de sentrale slagordene ytringsfrihet, markedsøkonomi og mer demokrati. Men der krasj-landet Gorbatsjovs politiske eksperiment i sine egne motsigelser. Leninismen lot seg ikke vitalisere, slik Gorbatsjov håpet. De strukturelle motsetningene mellom partidiktatur og demokrati lot seg ikke forene. Dessuten så gikk økonomien stadig nedover. Økonomien ble ikke mer økonomisk, slik Gorbatsjov uttrykte håp om.

Det tredje forsøket på å reformere den faktiske kommunismen så man tilløp til i Kina. Der er økonomien langt på vei liberalisert og markedstilpasset samtidig som tidligere partisjefer som Jiang Zemin og Hu Jintao gjorde spedte forsøk på å liberalisere også det politiske livet. Men nå opplever vi en re-maoisering under den sterke partisjefen Xi Jinping. Overvåking styrkes, de spede tilløpene til politisk liberalisering rulles tilbake, og det bygges en personkult etter kjent kommunistisk tradisjon rundt Xi Jinping. Om Xi neppe har studert Praha-våren for 50 år siden, tyder mye på at han har studert Gorbatsjovs reform-politikk for 30 år siden. Og bestemt seg for et den politiske liberaliseringen under Gorbatsjov vil han ikke ha noe av.

Alexander Dubceks og de tsjekkoslovakiske reformkommunistenes forsøk på å skape en sosialisme med et menneskelig ansikt, strandet for 50 år siden. Det var på mange måter en romantisk drøm, og en selvmotsigelse, når man tenker på de politiske strukturene som måtte overvinnes. Derfor kom vinteren til Tsjekkoslovakia allerede natta mellom 20. og 21. august i det opprørske året 1968.