Historietime

Dagbladet har testet Europa Universalis II til PC.

Av og til kommer det andre ting enn servitører fra Sverige. Og denne gangen altså noe så sjeldent som et lærerikt PC-spill. Først angir du tidsepoken du vil spille i, med årene 1419- 1820 til rådighet. Så kan du velge og vrake blant et hundretalls nasjoner, små og store. Navnet antyder et visst Europa-fokus. Men Europa Universalis II har et langt videre perspektiv enn forgjengeren. Og hva er det du gjør når du spiller? Her er det storpolitikk som teller. Splitt og hersk. Forhandle med naboer, eller gå til krig. Inngå allianser, for så å bryte de. Kreve inn skatter og passe på kolonistater. Drive handel og bygge opp et forsvar. Det hele blir akkompangert av musikk som hører hjemme i den tidsepoken du er i. Liker du ikke Vivaldi, så kan du jo velge å spille noe annet enn tidlig 1700-tall. Manualen er bra, og grei å ha år du er nybegynner. Og når du kommer i gang, har dette spillet nesten ubegrenset levetid. Du kan spare mye penger på å bytte ut halve grunnfagpensumet i historie med Europa Universalis II.