Historisk dom om fiskerett

Ingress

Meninger

MED KNAPPEST MULIG flertall har Høyesterett bestemt at det ikke var grunnlovsstridig av regjeringen Stoltenberg å tidsbegrense sammenslåtte fiskekvoter til 25 år. Bak dette fiskeritekniske begrepet ligger det gjennomslag i en grunnleggende strid om eiendomsretten til fisken i havet. I praksis har Høyesterett sagt nei til ytterligere privatisering av samfunnets felles fiskeressurser. Det vil gi både den nåværende og framtidige regjeringer et bedre handlingsrom når det gjelder å styre fiskeri- og ressurspolitikken.

BAKGRUNNEN FOR STRIDEN er et vedtak som ble gjort av Bondevik II-regjeringen. Den ville redusere kapasiteten i havfiskeflåten, og tilbød evige fiskekvoter til redere som reduserte flåten. I 2007 endret daværende fiskeriminister Helga Pedersen forskriftene, og innførte en tidsbegrensning (20 og 25 år) på de strukturkvotene som tidligere skulle vare «til evig tid». Da reiste kvoterederne seg i protest og tok saken til retten. Deres påstand var at lover og forskrifter ikke kan ha tilbakevirkende kraft, slik det er bestemt i Grunnloven. De mente også at inngrepet var i strid med menneskerettighetskonvensjonens bestemmelse om beskyttelse av eiendom. Trålerreder Eivind Volstad, som frontet saken for rederne, vant i tingretten og lagmannsretten, men tapte med åtte mot ni stemmer i Høyesterett.

DETTE ER EN HISTORISK dom, ikke bare for Kyst-Norge, men for hele landet. Hadde rederne vunnet fram, ville det medført et kraftig innhogg i prinsippet om at fisken i havet er en nasjonal ressurs som det er statens oppgave å forvalte. En vesentlig del av fiskeressursene ville da vært privatisert i uoverskuelig framtid, og det ville vært etablert en arvelig kvoteadel. Fremdeles får de ca. 40 rederne som omfattes av ordningen langvarige gullkvoter, men fordelen vil altså være begrenset i tid.

HØYESTERETTS DOM innebærer at det fortsatt er mulig å holde fast ved prinsippet om at ressursene i havet tilhører hele det norsk folk. Det er i tråd med norsk rettsforståelse gjennom hundrevis av år. Men dommen innebærer ikke at kampen om ressursene i havet er over. Høyesterett har tatt stilling til et konkret juridisk spørsmål, ikke avgjort den framtidige ressurskontrollen. Derfor er det all grunn til å følge med på hvordan den nye regjeringen ser på dette spørsmålet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.