Historisk dykkerdom

Ingress

Meninger

Dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg markerer en foreløpig lykkelig ende på pionerdykkernes årelange kamp for erstatning. Der fikk de medhold på et punkt som kan få prinsipiell betydning for norsk og europeisk arbeidsliv. Artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen innebærer at staten har plikt til å sikre borgernes helse og liv når det oppstår fare. Og mange av de første dykkerne i Nordsjøen har i sitt arbeid for staten, Statoil og andre oljeselskaper risikert livet. Det ble i norsk oljealders barndom periodevis drevet rovdrift på unge dykkere. Mange har fått varige men og sykdomsplager som har gjort dem arbeidsuføre fra ung alder.

Allerede i 1999 trykket Dagbladet en artikkelserie under vignetten «Den store skammen». Der redegjøres det grundig for hvilken innsats unge dykkere gjorde for den unge oljenasjonen og om hvilke omkostninger det i ettertid har hatt for mange. Gunnar Ringheim innleder artikkelserien med følgende ord: «De var landets sprekeste menn. Håndplukket til avanserte dypdykk, helt avgjørende for Norges framtid som oljenasjon. Påkjenningene kostet mange helsa, men staten vendte dem ryggen.» Deri ligger skammen.

Fire dykkere som i 2007 saksøkte staten, vant i tingretten og ble tilkjent millionerstatninger. Men staten anket og dykkerne tapte både i lagmannsretten og i høyesterett. Men i Strasbourg fikk dykkerne, som nå er organisert i Offshore Dykker Unionen, sin rett. Dommen sikrer dem en symbolsk erstatning på 67 000 kroner. I tillegg får de dekket alle saksomkostninger som utgjør nærmere tre millioner kroner. Nå starter neste etappe i nordsjødykkernes kamp, krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Dykkerne satser på at staten er innstilt på et forlik om erstatningsutbetalinger til skadde dykkere. Arbeidsminister Robert Eriksson slo i går fast at det ikke er aktuelt for staten å anke kjennelsen. Han sier samtidig at staten har et moralsk ansvar for dykkerne og at regjeringen vil diskutere prosessen videre. Erikssons parti har på et tidspunkt pekt på paradokset i statens nitide forsvar for egen posisjon i saken. Dykkernes krav tilsvarer seks minutters oljeproduksjon på norsk sokkel. Det bør verdens rikeste land ha råd til som bot for uverdig opptreden gjennom mange år.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.