Historisk forbud mot klasevåpen

«Uten USAs deltagelse er en slik avtale helt verdiløs. Dette stiller seg bare i rekken av tilfeller der USA står i veien for internasjonalt fredsarbeide.

Kristian Z

«Krig er et totalt grusomt system, og å ’rette’ på enkelte deler i systemet vil på ingen måte gjøre summen bedre. Derfor har f.eks geneve-konvensjonen liten praktisk betydning.

Bajo«Nå må krigshisserne finne på andre måter å drepe folk på. Men vær ikke engstelig; de klarer det nok!

Plutonic«Klasebomber er det mest effektive luft - til - bakke støttevåpenet vi per idag har tilgjengelig. Ufattelig at vi går med på å forby dette våpenet. Det er en av hovedgrunnene til av vi, med luftherredømme, kan sende noen hundre mann mot flere tusen fi i land som afghanistan. Dette medfører en enorm sikkerhetsrisiko for våre styrker!

BalleArne«Hva baserer du det på? Vestens militære overlegenhet er ikke kun basert på klassebomber. Husk at demokratiet og vestlige/moderne ideer ikke kan forsvares kun med våpen. Til referanse så er Laos det landet i verden som er bombet mest pr. kvaratkilometer, masse klassevåpen og annet, og til etterretning så tapte faktisk USA den krigen.

Tompa«Det er bedre at en voksen soldat dør, enn et sivilt barn. Ingen bruker klasevåpen for å «forsvare landsbyen». Klasevåpen brukes i flyangrep, ikke defensive operasjoner.

Jølle