Historisk satsing mot tvangsekteskap

Tvangsekteskap: I et innlegg 24. juli skriver Høyres Afshan Rafiq om årsakene bak tvangsekteskap og etterlyser samtidig flere treffsikre tiltak. Dessverre skjemmes et ellers godt og viktig innlegg av at hun feilinformerer om Arbeiderpartiets prioriteringer mot tvangsekteskap.

Det er ikke Arbeiderpartiets politikk å innføre lovforbud mot søskenbarnekteskap, ei heller å innføre aldersgrense for såkalte henteekteskap, slik Rafiq hevder. Dette er forslag som er blitt diskutert offentlig – og som jeg er glad for at ikke har fått gjennomslag.

I stedet lanserte vår regjering i 2007 den mest omfattende tiltakspakken mot tvangsekteskap som Norge har hatt til nå. 70 ferske millioner ble satt av i dette arbeidet. Midlene er blant annet gått til å ansette minoritetsrådgivere på 30 videregående skoler over hele landet, der det er en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. De blir en lett tilgjengelig kompetansesentral for ungdom som opplever press.

Vi har også ansatt seks rådgivere på utenlandske ambassader i land der mange norske ungdommer har bakgrunn fra. Slik kan de som opplever tvang i forbindelse med en feriereise til foreldrenes hjemland få den bistanden de trenger.

I tillegg har vi styrket frivillige organisasjoner på dette området, og bo- og behandlingstilbudet til ungdom som er nødt til å bryte med familien.

En del unge med innvandrerbakgrunn som har hatt kontakt med barnevernet, har i ettertid påpekt at det tok for lang tid før barnevernet grep inn. Det må bli slutt på at vold og press i innvandrerhjem blir tolerert. Vi arbeider med å heve mangfoldskompetansen i barnevernet.

Dette er noen eksempler på den helhetlige satsingen vi har mot tvang og press i forbindelse med ekteskap. Rafiq og jeg deler engasjementet mot tvangsekteskap og viljen til å arbeide frem gode, treffsikre tiltak. Løsningen er imidlertid ikke å gi vrengebilder av hverandres politiske ståsteder, men å forene krefter. Det inviterer jeg Rafiq til å gjøre sammen med oss.