Historisk skilsmisse

Med Dagsavisens løsrivelse fra A-presse-konsernet er norsk presse, bortsett fra et par menighetslapper, endelig skilt fra partiene for godt også økonomisk. Slik er dette en historisk skilsmisse. Nå kan avisa heise flagget fritt og rent, og for det demokratiske Norge er det grunn til å ønske lykke til.

Skilsmissen fra A-pressen har også endelig gjort det helt klart hvilken mediekultur konsernet vil dyrke. Den er nå helkommersiell, etter at den ble kvitt de store moralske ubehagelighetene: Dagsavisen, Fremtiden i Drammen, Bergensavisen og Rogalands Avis. En konsernmodell der de svake får bidrag fra de sterke gjelder ikke i A-pressen. Det er derfor ansvarlig redaktør Steinar Hansson kaller tryggheten i konsernet for en falsk trygghet. For hans avis er det like greit å hoppe uten sikkerhetsnett, for den hadde ikke noe fra før heller. Hvordan det går med de tre andre avisene som må ut og søke nye eiere, er helt uvisst. Antakelig vil de få svært store problemer med å få hjelp også utenfor konsernet.

A-pressen er altså blitt et helkommersielt foretakende på linje med Orkla og andre i medieindustrien. Konsernsjef Alf Hildrum har for lengst begynt å kjøpe opp også borgerlige aviser og legger seg på samme linje som Orkla Media: Her skal bare medieforetak som tjener penger, ha livets rett.

Det skal vi ta til etterretning. Men om det ikke er vemodig, så gir det grunn til ettertanke. Vi får færre og færre uavhengige medier i et medielandskap som ensrettes mer og mer.

Dagsavisen har altså ikke dårligere økonomi utenfor enn innenfor A-pressen og for øyeblikket er den økonomiske situasjonen til å leve med. Opplaget har økt hittil i år med 3850 eksemplarer - opplaget i 1997 var på 41000.

Avisa vil gå med underskudd i år på grunn av utgiftene til søndagsavisa som gikk på driften, men vise et regnskapsmessig overskudd på grunn av salget av det gamle avishuset. Ellers har avisa 20 millioner kroner i egenkapital, er gjeldfri og har god likviditet.

Men på lengre sikt trenger avisa bedre økonomi for å innfri flere av de forventningene man fikk til den som kvalitetsprodukt da Hansson tok over for fire år siden. Inntil videre klamrer avisa seg til pressestøtten på om lag 30 millioner kroner, men det er ikke nok underholdsbidrag til å løfte avisa videre.