Hjalp vi forbryterne til makten?

Balkan på slutten av nittitallet: En region i oppløsning. Slovenia, Kroatia og Bosnia Herzegovina hadde vunnet dyrkjøpt frihet fra Serbia, mens Makedonia og Montenegro greide å få til en løsrivelse uten store konflikter. Krigsforbrytelsene var alvorlige fra alle sider. I 1999 var det Kosovos tur til å løsrive seg fra Slobodan Milosevics storserbia.

I 1996 dukker UCK, «Kosovos frigjøringshær» (KF) opp for alvor. KF besto av kosovalbanere som nylig hadde returnert etter å ha kjempet i Kroatia og i Bosnia Herzegovina. Lederne kom fra mektige Kosovofamilier som hadde nære bånd til den nordalbanske mafiaen.

Clintonadministrasjonen lette på denne tiden etter en alliert i Kosovo. Frigjøringsalibiet ble KF. I 1998 etablerte OSSE - organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa - en nøytral enhet som skulle overvåke den foreløpige våpenhvilen mellom serberne og KF. Navnet ble «Kosovo verification Mission», KVM, og lederen het William Walker.

Walker var en erfaren diplomat. På slutten av 80-tallet var han ambassadør i El Salvador, der han sammen med Oliver North deltok i oppbyggingen av Contras. Oliver North ble senere anklaget for våpensalg og narkotikasmugling til USA for å finansiere Contras motstandskamp mot sandinistene i Nicaragua. Han ble senere dømt for smuglingen, men frigitt på grunn av immunitet. En uke etter at Walker tiltrådte stillingen som leder i KVM, utvidet han staben fra en håndfull til 130 mennesker. I ettertid er det slått fast at det blant disse var flere CIA-agenter. (Walker har i intervju med BBC innrømmet dette.)

Sammen med tysk etterrettning begynte CIA en målrettet militær opplæring av KF.

Walkers rolle i Kosovokonflikten er interessant når det i årene etter Kosovokonflikten dokumenteres, både i amerikanske kongresshøringer og i Haag, at KF ble finansiert på samme måte som Contras. Vestens agenda før, under og etter bombingen er ennå ikke avklart, og jeg skal ikke komme inn på det her.

Mitt spørsmål er: Hva gjorde Forsvarets Spesialkommando (FSK) i Kosovo før, under, og like etter Natos bombeflykampanje? Krigen i 1999 ble et paradigmeskifte for spesialstyrkene. FSK-soldatene hadde tidligere løst mange oppdrag, både sivile og militære, men Kosovo ble annerledes. Nå var soldatene i teig i ukesvis, bare avbrutt av korte opphold i baseleiren i Makedonia. De var stort sett i en pågående stridssituasjon.

Flere nasjonale og internasjonale medier meldte uavhengig av hverandre at FSK-operatørene lå på Ramnofjellet i Makedonia sammen med KF og observerte langt inn i Kosovo. Da krigen brøt ut var SAS og FSK de første til å gå inn Kosovo. Sammen med dem var KF.

Samarbeidet mellom KF og FSK kan til en viss grad forståes hadde det ikke vært for to ting.

1. Clintonadministrasjonens mål var en oppsplitting av Jugoslavia. Krigen i Kosovo var ikke forankret i folkeretten. KF ble på tross av advarsler, kynisk brukt som verktøyet til å oppnå dette. KF sto på det amerikanske innenriksdepartementets terrorliste inntil de ved et pennestrøk ble fjernet i slutten av 1998. Det var ingen forutgående endringer i KFs oppførsel som skulle tilsi denne endringen. KFs historikk som våpensmuglere og narkotikasmuglere var tvert i mot godt kjent for vesten og også den norske regjeringen.

2. KF begynte umiddelbart en omvendt etnisk rensing da krigen brøt ut. I løpet av fire måneder fordrev de mer enn 210.000 kosovoserbere fra regionen, de ødela 80.000 eiedommer og drepte et tusentalls mennesker. Argumentene for NATO-bombingen var nettopp å unngå serbisk etnisk rensing. I ettertid viste det seg at ryktene om serbisk etnisk rensing i Kosovo var overdrevet. Serbernes krigsforbrytelser forøvrig på Balkan er selvsagt like alvorlige, og kan ikke på noen som helst måte bagatelliseres.

KFs krigsforbrytelser pågikk mens våre spesialstyrker fulgte dem tett. Det er grunn til å tro at FSK hjalp til med nedkjemping av serbiske stillinger, målutvelgelse og informasjon om troppebevegelser. Det er derfor vanskelig å tro at FSKs rapporter om hendelsene ikke ble lest og rapportert langt opp i det politiske systemet. FSK-soldatene lå jo bokstavlig talt side om side med sine KF-kolleger.

KFs befatning med kriminalitet er godt dokumentert. William Walkers samrøre med CIA er også dokumentert. Opplæring og utstyr til KF gjennom tysk etterretning og CIA er dokumentert. Da Walker og KVM trakk seg ut fra Kosovo en uke før bombingen overlot de alt GPS-utstyr og satelittelefoner til lederne av KF.

Den etniske rensingen fra KFs side er også godt dokumentert og har blitt fulgt opp av Carla Del Ponte i Haag.

Spørsmålet vi må stille oss er: Hvor godt kjente norske myndigheter til samarbeidet mellom KF og FSK?

Kosovo er i dag et knutepunkt for narkotikakriminalitet og traffickingvirksomhet i Europa. Opptil 40 prosent av narkotikaen fra Afghanistan sluses til Europa gjennom Kosovo. Flere tusen østeuropeiske kvinner blir årlig satt inn i prostitusjon gjennom de samme områdene, av de samme bakmennene.

Var vi med på å hjelpe forbryterne til makten?