DEBATT: Fritt skolevalg

Hjelp, ikke «omfordeling»

Når langt flere elever i Osloskolen sliter med lesing, skriving og regning i 1-3 klasse, er det urovekkende at Arbeiderpartiet er så selvtilfreds i skolepolitikken. Høyre vil beholde fritt skolevalg og ha en tiltakspakke for de yngste barna i skolen.

FOR FRITT SKOLEVALG: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. PortrettFoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
FOR FRITT SKOLEVALG: Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre. Portrett Foto: Ole Berg-Rusten / NTB ScanpixVis mer
Meninger

I Dagbladet 05.09 mener Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg at Oslo Høyres feilinformerer om byrådets skolepolitikk. Selv hopper han galant bukk over at flere barn i Osloskolen sliter med lesing, skriving og regning enn før.

Høyre har forsøkt i hele valgkampen å få Raymond Johansen, Inga Marte Thorkildsen og Lan Nguyen Berg å svare på hva de vil erstatte fritt skolevalg med i Oslo. Kan de garantere at det ikke blir en inntaksmodell med loddtrekning? Svaret har vært nei. Det vil de ikke garantere. Oslo Høyre har vært tydelig på at vi vil beholde og forbedre ordningen med fritt skolevalg. Vi skal hjelpe de skolene og elevene med svake karakterer, men vi skal ikke fjerne en inntaksordning der de aller fleste elevene kommer inn på en av sine ønsker. I motsetning til lotteri eller geografi, kan elever påvirke sine egne karakterer.

Samtidig er vi bekymret for Osloskolen. Nye tall viser at langt flere barn ligger under bekymringsgrensen på de statlige kartleggingsprøvene i 1-3. klasse.

I 2014/2015 var 10,8 % av førsteklassingene under bekymringsgrensen i kunne «lese ord.» Nå var 17,1 % av førsteklassingene under bekymringsgrensen. I 2014/2015 var 12,8 % av andreklassingene under bekymringsgrensen i regning. Nå har det steget til 18,5 % av elevene. Samtidig ser vi at det i motsetning til resten av landet, har blitt færre som fullfører videregående opplæring i Oslo.

Dette betyr at Osloskolen har større utfordringer enn på lenge. Vi vet at tidlig innsats er helt avgjørende for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle elever like muligheter. Skolen blir raskt en arena for nederlag dersom barna ikke opplever læring og mestring tidlig.

Nettopp derfor er det uheldig at Ap og Raymond Johansen har latt SV overta førersetet i skolepolitikken i Oslo. De bagatelliserer resultater fra kartleggingsprøver, og har fjernet prioriteringen av norsk, engelsk og regning de første skoleårene. Flere skoler forteller at det er mindre oppmerksomhet om faglige resultater. 44 skoler har uforsvarlig dårlig skoleøkonomi.

Skal vi lykkes i å hjelpe alle barna som nå er under bekymringsgrensen i år, må vi ha en helt annen satsing på kunnskap og tidlig innsats enn byrådet har. Oslo Høyre vil følge opp skolene som har mange barn under kritisk grense i lesing, skriving og regning, og sikre at de som sliter får intensivoppfølging med kvalifiserte lærere. Vi vil gi flere lærere tilbud om etter- og videreutdanning og utdanne flere begynnerspesialister som kan hjelpe barna med å knekke lese- og skrivekoden. Vi vil sikre at flere med spesialpedagogisk kompetanse arbeider på skolene, og ikke på kontorene. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen, og bygge et lag rundt elevene.

I stedet for å se på ungdomsskoleelever med svake karakterer som brikker man skal «omfordele» til de ulike videregående skolene, vil Oslo Høyre hjelpe dem så tidlig som mulig i skolen. Osloskolen skal være den skolen som gir elever muligheter uavhengig av bakgrunn

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 702777717


Varnish cache server