SYSTEMSVIKT: Thomas Drake forsøkte å gå tjenestevei og varslet om ulovlig overvåkning. Nå er han som han meldte fra til, selv blitt varsler.
 Foto: NTB Scanpix
SYSTEMSVIKT: Thomas Drake forsøkte å gå tjenestevei og varslet om ulovlig overvåkning. Nå er han som han meldte fra til, selv blitt varsler. Foto: NTB ScanpixVis mer

Hjelp, jeg varsler

Varslere blir utfryst og risikerer alt. Bare spør han som hadde som jobb å verne varslere i Pentagon, og ble oppsagt.

Kommentar

John Crane jobbet i Pentagon, hovedkvarteret til det amerikanske forsvarsdeptartementet, med ansvar for å følge opp varslere og sikre at de ikke ble utsatt for overgrep. I sommer ble varsler-sjefen selv en varsler.

Hans historie har satt Snowden-saken i et klarere lys. Den forteller dessuten alt om hvor viktig det er å lage gode systemer som gjør varsling mulig. For hovedregelen er selvsagt at sterke krefter alltid vil forsøke å stoppe en varsler, enten han jobber for amerikansk etteretning eller politiet i Bergen.

Vi må spole helt tilbake til 2002. John Crane ble kontaktet av Thomas Drake, en ansatt i National Security Agency (NSA). Han mente amerikanske myndigheter hadde utviklet et overvåkningssystem som var dyrt, ineffektivt og sannsynligvis ulovlig. Crane meldte bekymringen oppover i systemet, men i stedet for at det ble fulgt opp videre slik det vakre varslerinstituttet egentlig skulle gjøre ble initiativet brukt mot Thomas Drake. Han ble straffeforfulgt. Da John Crane forsøkte å nøste opp i saken, var sentrale dokumenter slettet. Han som skulle verne varslerne var blitt gjort maktesløs. Varslerinstituttet var i praksis en vits, eller for å være mer presis: en felle. John Cranes forhold til arbeidsgiveren ble stadig dårligere, og i 2013 ble han oppsagt.

Thomas Drakes ulykkelige skjebne ble kjent for omverdenen før Edward Snowden i 2013 avslørte massiv og ulovlig overvåkning. Han gikk som kjent ikke tjenestevei, men reiste til Hong Kong og overleverte materialet til kompetente journalister han mente var godt skikket til å håndtere det som er den mest oppsiktvekkende avsløringen av ulovlig overvåkning i moderne tid.

Grunnen til at han droppet tjenestevei, sier John Crane, var at han så hva som skjedde med Thomas Drake. Dette er også et element i «Snowden», Oliver Stones ferske filmatisering av historien.

Den norske regjeringen utarbeider for tida nytt lovverk om varsling. Det er har vært en mulighet til å styrke varslernes kår, men det ser ikke ut til å skje. De siste par dagene har Politiets fellesforbund gjentatt sitt krav om et varslerombud, og leder Sigve Bolstad går så langt som å advare sine medlemmer mot å varsle så lenge et slikt sentralt ombud ikke kommer på plass. Et ombud er en god tanke, men skygger for der problemene starter: selve lovteksten.

Kjernepunktet i varslerstatusen er at ytringsfriheten kommer i konflikt med lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver. Den ansattes ytringsfrihet skal veie tyngst, men han må også ta hensyn til arbeidsgiver. Lovteksten i dag gjør at terskelen for å varsle er stor, og det nye forslaget endrer ikke på dette. Det må dreie seg om «kritikkverdige forhold», et forslag om å endre det til «mistanke om kritikkverdige forhold», er ikke tatt hensyn til. En justering kunne gjort det å varsle til mindre av et definitivt oppgjør, og nedjustert konfliktnivået. Teksten om arbeidstakers framgangsmåte ved varslingen, er heller ikke endret. Den skal være «forsvarlig», og tar ikke opp i seg avveiningen mellom ytringsfrihet og hensynet til arbeidsgiver slik det er kommet forslag om.

Men loven kommer med et tillegg: Alle bedrifter med mer enn ti ansatte skal ha rutiner for varsling, som skal være kjent for de ansatte. Formalia lovfestet altså. Det skal være på plass.

Tjenestevei og formalia var tilsynelatende på plass for Thomas Drake også. Det hjalp ikke stort.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.