Hjemsendt asylsøker drept

ASYL: I februar 2004 ble georgiske George Koberidze kastet ut av Norge på tross av at han fryktet for sitt liv. 3. januar 2006 ble han drept i sitt hjem av maskerte menn. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) i Hordaland reagerer på norske myndigheters behandling av saken.Som homofil henvendte Koberidze seg til oss. Han ble frarådet å legge for stor vekt på homofili i asylsøknaden på grunn av erfaringer med Utlendingsnemndas behandling av tidligere saker. I stedet søkte han asyl på bakgrunn av sin politiske aktivitet, men uten å bli trodd.Et av våre medlemmer, en venn av Koberidze, fulgte ham tilbake til hjemlandet og har hatt kontakt med ham siden. Derfor vet vi at etter at han reiste tilbake til Georgia, ble Koberidze flere ganger trakassert fordi han var homofil. Ved en anledning ble han angrepet med kniv. Koberidze ble ikke trodd da han sa at han fryktet for sitt liv. Det som skjedde i ettertid, viser at han hadde rett.

I EN UNDERSØKELSE fra 1989, gjort av professor Igor Kon, sa 45 prosent av de spurte i Georgia at likvidasjon var en passende behandling av homofile. Likevel mente Utlendingsnemnda at Koberidzes sak ikke bød på vesentlige tvilsspørsmål. Dermed ble saken behandlet av lederen alene, altså uten å kalle inn de oppnevnte lekmedlemmene. I vedtaket fra nemndslederen ble det uttalt at «homofile kan være utsatt for trakassering fra enkeltpersoner eller enkeltgrupper», men at landet var trygt nok.Vi krever at norske myndigheter skal ta opp situasjonen til homofile og lesbiske med georgiske myndigheter, og håper denne tragiske saken fører til at homofile og lesbiske asylsøkere blir møtt med større forståelse hos utlendingsmyndighetene.