KONFLIKTER: Den anerkjente hjernekirurgen og forskeren Per Kristian Eide retter harde anklager mot TV 2 og arbeidsgiveren, Oslo universitetssykehus.
Foto: Privat/Erlend Aas / NTB scanpix
KONFLIKTER: Den anerkjente hjernekirurgen og forskeren Per Kristian Eide retter harde anklager mot TV 2 og arbeidsgiveren, Oslo universitetssykehus. Foto: Privat/Erlend Aas / NTB scanpixVis mer

Hjernekirurg i TV 2-strid saksøker eget sykehus

Krever penger for å betale advokat og medierådgiver etter bitter medie-feide.

I morgen skal Pressens faglige utvalg avgjøre om TV 2 brøt god presseskikk da tv-kanalen gransket om nevrokirurg Per Kristian Eide hadde utsatt pasienter for fare og påført dem varig skade.

Klagen er tidenes mest omfattende, og lister opp flere tusen påståtte etikkbrudd.

Nå kan Dagbladet avdekke at toppkirurgen også har havnet i konflikt med sin egen arbeidsgiver, Oslo universitetssykehus. Den 20. mai registrerte Oslo tingrett en stevning fra Eide.
  Avviser kravet På henvendelse fra Dagbladet bekrefter sykehusets kommunikasjonsavdeling at stevningen er mottatt, og opplyser at sykehusledelsen blankt avviser den.

I en skriftlig uttalelse til Dagbladet skriver sykehuset:

«Oslo universitetssykehus kan bekrefte at Per Kristian Eide har saksøkt OUS for Oslo tingrett.
Eide krever at OUS skal erstatte hans omkostninger til advokat og medierådgiver i forbindelse med at Eide på eget initiativ engasjerte de to sistnevnte etter TV2s mediedekning i desember 2012 og januar 2013.
Eide ber om at tingretten fastsetter omfanget av erstatningen basert på rettens eget skjønn. Det er ikke angitt noe beløp i stevningen. Eide viser for øvrig i stevningen til ulike og alternative rettslige grunnlag, som Eide baserer sitt erstatningskrav på.
OUS er av den oppfatning at det ikke er noe grunnlag for Eides krav og vil i tilsvar til tingretten ta til motmæle mot kravet.»

Kampanje
Per Kristian Eide opplyser at det ikke har vært hans ønske å saksøke sin arbeidsgiver.

- Dessverre har jeg ikke hatt noe valg. Jeg har over år opplevd gjengjeldelse for min varsling av kritikkverdige forhold ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, i perioden 2008-2009. Varslingen den gang fikk mye medieomtale. Sykehuset har ikke ivaretatt varsleren. I kampanjen mot meg ble TV 2 talerør for personer som ville hevne seg på meg. Jeg ser hele TV 2-kampanjen som en hevnaksjon. Det er viktig å understreke at de aktuelle kostnadene ikke bare dreide seg om min sak, sier Per Kristian Eide.

Han sier at hans avdelingsleder lovet ham å dekke kostnadene til advokatbistand.

- Vi så på dette som et angrep ikke bare mot meg, men mot hele avdelingen, fordi jeg hadde varslet om sterkt kritikkverdige forhold ved avdelingen i 2008-2009, sier Eide.

SAKSØKER: Nevrokirurg Per Kristian Eide har klaget flere medier inn for PFU. Nå har han også saksøkt sin arbeidsgiver, Oslo universitetssykehus, fordi det ikke vil dekke hans omkostninger i mediestriden. Foto: OUS
SAKSØKER: Nevrokirurg Per Kristian Eide har klaget flere medier inn for PFU. Nå har han også saksøkt sin arbeidsgiver, Oslo universitetssykehus, fordi det ikke vil dekke hans omkostninger i mediestriden. Foto: OUS Vis mer

Dagbladet har spurt Cappelen om han er en av personene som skal tilgodeses med penger hvis Eide vinner fram i retten.

- Dette må du snakke med Dr. Eide om, sier Cappelen, som opplyser at han ikke har fungert som betalt medierådgiver for Eide.
 
Pasienter rammet? TV 2-granskingen av Eide pågikk over flere måneder, den første saken ble publisert i desember 2012.
I den omfattende PFU-klagen fra Eide, som er utarbeidet av Anders Cappelen, er det et viktig premiss at TV 2-sakene ved å ramme nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet også rammet pasientene.
 
Og i forrige uke uttalte Cappelen følgende til Dagbladet:

- TV 2s angrep på Eide og Rikshospitalet førte til lenger ventetid på hjerneoperasjon. Dette er klager på en journalistikk som har ført til at alvorlig hjernesyke nordmenn har fått sine hjerneskader forverret mens de ventet på operasjon.

- Kan ikke skylde på media Toppledelsen ved sykehuset avviser overfor Dagbladet at man kan skylde på TV 2 for eventuelle problemer ved avdelinga.

- Denne saken hadde stor og negative omtale i media og det virker naturligvis inn på en avdeling. Vi var bevisst dette og gjorde alt vi kunne for å opptre profesjonelt i forhold til våre pasienter ved å sørge for at de som trengte behandling hos oss ikke skulle rammes av saken, sier Olav Røise til Dagbladet.

Han er klinikksjef og professor ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Universitetssykehuset i Oslo, og dermed øverste ansvarlig for virksomheten ved en rekke avdelinger, blant annet nevrokirurgisk avdeling som Per Kristian Eide er tilknyttet.

- På den aktuelle tiden slet vi generelt med lange ventetider for enkelte pasientgrupper. Saken medførte også en merbelastning for oss siden den skapte usikkerhet blant noen pasienter, men jeg kan ikke bekrefte Cappelens påstander om forlengede ventetider og spesielt ikke at dette gikk utover noen pasienters tilstand med forverring. Det er så fall så alvorlig at vi må gå inn i det og da må Cappelen bistå med å fortelle oss den informasjonen han har. Dessuten er det slik at vi som profesjonelt sykehus ikke kan legge skylda på media om kritikk av oss eventuelt medfører et dårligere tilbud. Da er det oss selv det er noe feil med. Media har en klar rolle på å være en kritisk røst for de vi betjener. Det skal vi som sykehus tåle, sier Røise til Dagbladet.

Han ønsker å understreke at det ikke er Oslo universitetssykehus, men Per Kristian Eide, som står bak PFU-klagene på TV2.

Anders Cappelen holder fast på sin uttalelse:

IKKE MEDIERÅDGIVER: - Jeg har ikke fungert som medierådgiver for Eide, sier Anders Cappelen, som har utarbeidet tidenes største PFU-klage på vegne av Eide. Foto: Privat
IKKE MEDIERÅDGIVER: - Jeg har ikke fungert som medierådgiver for Eide, sier Anders Cappelen, som har utarbeidet tidenes største PFU-klage på vegne av Eide. Foto: Privat Vis mer

- Røise sier nok det en sykehusleder må forventes å si. Jeg har i saksforberedelsene gjort flere intervjuer med sentrale personer som mener TV 2-dekningen rammet pasienter. En ansatt ved avdelingen, som jobbet med denne problematikken  svarte slik, i et intervju vedkommende har godkjent: "Selvfølgelig har det det. Pasienter har måttet vente lenger på operasjoner. Når man har progressive sykdommer, er det ille. TV 2s journalistikk er uansvarlig, og har ført til stor skade", sier Anders Cappelen.

Hevntokt-epost Dagbladet kan også avdekke at klinikksjef Olav Røises navn ble brukt på besynderlig vis i et tilsvar til TV2, der Per Kristian Eide ble tatt i forsvar av sin avdelingsleder.

Hendelsen ble avslørt etter at TV 2 reagerte på en epost fra avdelingslederen.

I eposten ble to navngitte ansatte ved sykehuset anklaget for å stå bak TV2-sakene som et ledd i et hevntokt mot Eide.
Eposten ble bedt opplest på TV 2-nyhetene. Den var undertegnet av avdelingslederen, og vedkommendes sjef, Olav Røise.

TV 2 reagerte på epostens innhold, og kontaktet kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset. Epostens innhold ble ikke publisert.

Det kom også for en dag at klinikksjef Røise ikke var informert om epostens innhold før den ble sendt. Han kjente heller ikke til at hans navn var påført.

Personfokus -Hva er din reaksjon på at du ble oppført som underskriver i denne eposten?

-Til det har jeg ingen kommentar. Jeg anser det for en intern sak, sier Røise

Avdelingslederen, som oppfattes som en av Eides støttespillere, opplyser via en SMS at hun ikke ønsker å uttale seg om den aktuelle eposten, og at hun heller ikke ønsker å gi kommentarer til en sak som nå skal behandles i PFU.

IKKE SKYLD PÅ TV 2: Eide og Cappelen kan ikke skylde på media hvis journalistikk skaper problemer, mener klinikksjef Olav Røise ved Oslo universitetssykehus
Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
IKKE SKYLD PÅ TV 2: Eide og Cappelen kan ikke skylde på media hvis journalistikk skaper problemer, mener klinikksjef Olav Røise ved Oslo universitetssykehus Foto: Frank Karlsen / Dagbladet Vis mer

Selv om klinikksjef Olav Røise ikke stiller seg bak Eides PFU-klage, reagerer han på personfokuset i TV2s reportasjer.

-Selv om Eide ledet prosjektet er det vi som sykehus som har det overordnede ansvaret for den behandling og forskning som finner sted, sier Røise til Dagbladet.