Hjortejeger

I dette småsofistikerte jakt-spillet kan du gå på hjortejakt - uten lisens.

På Dagbladet.nos finner du nå mer enn 200 spill! <>Deer Hunter

I spille bør det ikke komme som noen overraskelse at du er på hjortejakt.

Spillet beveger seg i hovedsak på to plan.

Først er du virkelig på jakt. I et oversiktsbilde som består av et kart over jakt-terrenget kontrollerer du et kryss. Dette krysset brukes til å peile seg fram og tilbake over landskapet. Trykk på stedet du vil bevege deg til, trykk så en gang til for å fullføre bevegelsen. Mens krysset går fra et sted til et annet må du følge med på «skjermen» til høyre. Får du beskjed om at det finnes tegn på hjort (dyrespor, dyremerker, dyre-ahem-møkk og så videre) må du komme deg tilbake til dette området.

Når du står på stedet hvor det er funnet spor etter noe som kan være hjort trykker du på Hunt. Da flyttes du over til et mer detaljert bilde hvor du står klar med ditt våpen (du velger våpen-type i begynnelsen av spillet) og holder pusten av spenning.

Legg merke til vindretning og bruk de lokkemidlene du har til rådighet for å lokke fram hjorten.

Trykk Raise når du er klar til å fyre løs.

Dette spillet krever litt mer tålmodighet enn et shoot-em-up, men som en anmelder av spillet sa det at «hvis du ikke finner en hjort i løpet av ti minutter gjør du noe feil.». <>her

Spill spillet !

KART OG KOMPASS: Slik ser oversiktsbildet i Deer Hunter ut. Bruk dette kartet til å finne spor etter hjort.
STØDIG NÅ... Forhåpentligvis dukker hjorten(e) opp til slutt, men du må lete...og lokke...og lete...
KIKKERT: For et veldig detaljert bilde av jaktlandskapet velger du Binocs fra menyen nederst i bildet.