Hodejegeren avslører alt

Tidligere NRK-hodejeger Steinar Hopland hudfletter NRK-styret i et brev til tidligere styreleder Torger Reve. Han hevder at fungerende styreleder Anne Carine Tanum skal ha opptrådt slik at en kandidat trakk seg.

Her er brevet

Steinar A. Hopland i verdens største hodejegerfirma, Heidrick & Struggles, var satt på jobben med å finne ny NRK-sjef etter Einar Førde. I et oppsiktsvekkende brev til Torger Reve - med kopi til kulturminister Ellen Horn - går Hopland kraftig til angrep på sin egen oppdragsgiver: NRK-styret. I detalj redegjør han for sitt arbeid med NRK-styret i de mislykkede forsøkene på å få ansatt ny kringkastingssjef. Brevet er datert mandag 8. januar, tre dager etter skandalestyremøtet som førte til at Torger Reve trakk seg.

Ifølge Hopland ble det ført samtaler med 15 forskjellige NRK-sjefskandidater, før firmaet kastet inn håndkleet.

Brøt løfte

Ifølge Hopland hadde han inngått en avtale med Torger Reve om at ingen andre kanaler enn Heidrick & Struggles skulle brukes i jobben med å finne en ny NRK-sjef.

«Ved minst tre tilfeller er denne konfidensialitet brutt,» hevder Steinar Hopland.

Han nevner blant annet lekkasjer i forhold til fire kandidater som var til intervju: Den norske Bokklubbens adm.dir. Kristenn Einarsson, Dagbladets adm.dir. Cato Hellesjø, Adresseavisens adm.dir. Per Axel Koch, og Senior Vice President i Norske Skog, Marie Ritterberg. Dette skriver Hopland om sine egne og kandidatenes frustrasjoner:

Nesevise spørsmål

Videre redegjør Hopland for forskjellige styremedlemmers disposisjoner i forhold til ansettelsen av ny NRK-sjef. Han navngir ingen, men ved et tilfelle kommer det fram at det er snakk om fungerende styreleder Anne Carine Tanum, som i høst satt i det spesialoppnevnte utvalget som skulle finne ny NRK-sjef. Dette utvalget besto av ansatterepresentant Geir Helljesen, Tanum og Reve selv. Han skriver dette om Tanum:«Et annet styremedlem, og medlem av det arbeidsutvalg som var satt ned for å ta seg av saken i styret, presterte å kontakte, etter hennes utsagn, 6 til 7 personer som kjente en av de kandidatene som ble presentert for dette utvalget. Hun stilte på møtet med ham med det jeg ville kalle et negativt farget inntrykk, noe som gjenspeilte seg så kraftig i intervjusituasjonen at denne meget kvalifiserte kandidaten trakk seg.»Hopland beskriver videre hvordan en annen kandidat ble behandlet:«Et annet styremedlem stilte ganske impertinente (nesevise eller uforskammete, red.anm.) spørsmål til en av kandidatene vi møtte, og hadde med hele sin holdning og sitt nonverbale uttrykk en attityde som på ingen måte representerte NRK på en god måte.»

Vil kaste styret

Hopland sjokkerer med å foreslå at styret kastes: «Vanligvis, når spenningene blir så store som i dette tilfellet, er alternativet å komponere et nytt styre. I skrivende stund på bakgrunn av de meget selvhevdende utspill og holdninger som er kommet fram fra flere medlemmer virker dette mest nærliggende,» konkluderer Steinar Hopland.

Fredag klokka 13 avgjør kulturminister Ellen Horn på NRKs ekstraordinære generalforsamling om Hoplands vurdering også deles av NRKs eier, Kulturdepartementet.

VIL KASTE STYRET: Steinar Hopland som hodejaktet ny NRK-sjef tar til orde for å kaste hele NRK-styret etter sine ubehagelig opplevelser.