Hodeløse Søbye

Espen Søbye liker ikke Se og Hørs meninger og aksepterer ikke andre holdninger enn sine egne.

LØRDAG 31. JULI

hadde forfatter og anmelder Espen Søbye en debatt-artikkel i Dagbladets kulturseksjon under tittelen «Hodet i sanden». For meg virker det som en totalt hodeløs artikkel. Den er i beste fall blottet for mediekompetanse. I artikkelen konkluderer Søbye blant annet med «Det kan ikke herske tvil om at Se og Hør og Her og Nå flyter over av rasisme og sexisme». Dette kan ikke stå uimotsagt. Forfatteren og anmelderen bruker mye plass på Se og Hør og det han velger å kalle for sexisme. Her kan jeg fortelle forfatteren at Se og Hør følger samfunnsutviklingen generelt - og denne utviklingen er nok preget av mer sex og kroppsfiksering i alle medier, enten det handler om tv, ukeblader, aviser, film, internett med mer. Samtidig er vi svært forsiktige og konservative på dette området - da vi ikke ønsker å støte leserne våre. Se og Hør skal kunne leses av alle i familien.

VELDIG MANGE

går mye lenger enn Se og Hør på dette området. Vi hadde ikke vært så store i antall solgte eksemplarer og lesere hvis vi hadde dyrket sexismen som Espen Søbye antyder. Derimot er Dagbladet i føringen blant avisene i Norge på dette området. Der i gården går de svært mye lenger enn oss når det gjelder sex. Det er derfor meget underlig at nettopp Dagbladets anmelder er opptatt av det han kaller sexisme i Se og Hør. Han burde i stedet ha sett på egen avis, både redaksjonelt og ikke minst på annonseplass. Faktum er at Dagbladet er en av Norges største markedsplasser for seksuelle tjenester. Den forrige Dagbladet-redaktøren syntes tydeligvis at dette var pinlig og ikke forenlig med Dagbladets image som kulturavis. Han ønsket å fjerne sex-annonsene, i stedet ble han selv fjernet av en eller annen grunn. Den nye Dagbladet-redaktøren har tydeligvis ikke til hensikt å stanse sex-annonsene. Samtidig øker denne markedsplassen i omfang. Slik avisen fremstår i dag med sex-annonser i stor stil, er dagens Dagbladet-redaktør utvilsomt Norges største hallik. Men her er det tydeligvis pengene som teller.

ESPEN SØBYE

går også meget langt når det gjelder rasistiske beskyldninger mot Se og Hør. Dokumentasjonen til Søbye på denne påstanden er på et pinlig nivå. Selvsagt bommer Espen Søbye stygt. Hans rasisme-påstander fortjener ikke svar, i hvertfall ikke mer enn at nevnte sommer-kommentar fra Knut Haavik ikke hadde noe med rasisme å gjøre. Haaviks artikkel, som Søbye viser til, hadde synspunkter om norsk innvandringspolitikk. Det er en legitim meningsytring - og ikke rasisme. Søbye påstår også at samfunnet ikke eksisterer i Se og Hør. Forfatteren har i så måte store problemer med logikken. Han burde nok ha lest artikkelen flere ganger før han sendte den til Dagbladet. På den ene siden påstår han at samfunnet og det meningsbærende ikke eksisterer i Se og Hør. På den andre siden kritiserer han oss for våre meninger i kommentarartiklene. Saken er vel den at Espen Søbye ikke liker våre meninger og ikke aksepterer andre holdninger enn sine egne.

ESPEN SØBYES ARTIKKEL

ser ikke ut til å være bygd på research, men er et oppgulp av magefølelser. Det er derimot mange seriøse forskere som har sett nærmere på Se og Hør som massemedium og som et fenomen. Her har Søbye svært mye å lære hva metodikk og seriøs forskning angår fra flere, blant andre Johan Roppen ved Møreforsk, som gjennom to større innholdsanalyser har konkludert med at den innholdsmessige avstanden mellom Se og Hør og tabloidavisene er blitt kraftig redusert. Ikke minst ved at tabloidene er blitt mer og mer underholdningsorienterte. Flere forskere konkluderer også med at Se og Hør gjennom mange år er blitt en viktig faktor hva opinionsdanning i samfunnet angår. Dagbladets lesere hadde fortjent en mer analytisk skrevet artikkel om Se og Hør. Visst kan man være kritisk til Se og Hør og den generelle medieutviklingen. Men det bør jo være grenser for hva som kommer på trykk av vås i landets nest største tabloidavis.