Holberg, Ludvig

Navn:Ludvig Holberg (1684-1754) Bosted:Bergen og København Yrke:Professor

Ludvig Holberg ble født og vokste opp i Bergen. I 1702 reiste han til København for å studere filosofi, og ble senere professor i både filosofi og teologi. Holberg reiste mye, og bodde flere år i England og Frankrike. Som 34-åring bosatte han seg for godt i Danmark.

Holberg er først og fremst kjent for de store komediestykkene han skrev for teatret. I 1719-20 gav han ut det komiske heltediktet «Peder Paars». Både dette og flere av Holbergs komedier ble gitt ut under psevdonymet Hans Michelsen.

Det er fremdeles ikke enighet om hvorvidt Holberg skal regnes som nordmann eller danske. Både Norge og Danmark ønsker å påberope seg æren for denne komediens mester.

Kilde:Fidjestøl m.fl.: Norsk litteratur i tusen år, Cappelen 1996, Store norske leksikon, Aschehougs og Gyldendal 1988