SATS PÅ PSYKIATRI: «Hvis man skal foreslå tiltak basert på de begrensede fakta vi har, må det være å jobbe hardere med å oppklare voldtektene, for å få gjerningsmennene unna før de rekker å gjøre nye overgrep, og å satse mer på psykiatriske tilbud og inkludering i arbeidslivet,» skriver Cornelia Kristiansen. 
Foto: Heiko Junge / Scanpix
SATS PÅ PSYKIATRI: «Hvis man skal foreslå tiltak basert på de begrensede fakta vi har, må det være å jobbe hardere med å oppklare voldtektene, for å få gjerningsmennene unna før de rekker å gjøre nye overgrep, og å satse mer på psykiatriske tilbud og inkludering i arbeidslivet,» skriver Cornelia Kristiansen. Foto: Heiko Junge / ScanpixVis mer

Hold debattene atskilt

Engasjementet for å stoppe voldtekt er bra. Men tiltak bør baseres på fakta.

Det er godt å se at voldtekt tas alvorlig. Det klokeste Fabian Stang sa i helga var at voldtekt er livslang krenkelse. Oppslutningen om Facebook-sidene «Aksjon mot voldtekt» og «Nå er det nok», demonstrasjonen i helga og det faktum at dette diskuteres over veldig mange middagsbord, tyder på at vi bryr oss.

Men der debatten tidligere til dels har vært dominert av velmenende råd om bekledning og rusinntak, er det i år mer fokus rundt gjerningsmennenes hudfarge. Derfra har man konkludert med at asylsøkere er problemet.

Handlekraft er isolert sett en dyd, men vi kan ikke handle for enhver pris. Som med andre problemer, er det viktig at tiltakene vi iverksetter henger sammen med faktaene i saken. Vi kan ikke innføre tiltak som går på tvers av rettsprinsippene våre, slik Fabian Stangs ønske om lukkede asylmottak er. Vi praktiserer ikke kollektiv avstraffelse. Og viktigere, vi kan ikke handle når det baseres på feil faktagrunnlag.

Så langt i år er 49 kvinner utsatt for overfallsvoldtekter. Vi vet ennå ikke hvor mange gjerningsmenn det er til sammen. Vi vet heller ikke hvor mange av dem som er asylsøkere. Det vi kan vite er hva slags bakgrunn kjente gjerningsmenn fra tidligere år har, når det gjelder utdanning/arbeid, statsborgerskap, landbakgrunn, tidligere kriminelle handlinger og psykiske lidelser. Også dette er litt usikkert, ettersom ikke alle voldtekter har kjent gjerningsmann. Men det er likevel et bedre utgangspunkt enn magefølelsen, når man diskuterer mulige tiltak.

I 2010 var det 24 anmeldte overfallsvoldtekter. Seks av disse har kjent gjerningsmann. En av disse sto for to av overgrepene. Tre av mennene har landbakgrunn (altså ikke statsborgerskap) fra Midtøsten, mens en har bakgrunn fra Asia og den siste er fra Afrika. To av disse er under 18 år og hadde alvorlige psykiatriske diagnoser. Ingen av dem var registrert med arbeid, altså var de under utdanning, på trygd/sosialhjelp eller på annen måte utenfor arbeidslivet.

Blant de 16 andre voldtektene der gjerningsmannen ikke er kjent, bare beskrevet, hadde åtte av dem afrikansk/mørkhudet utseende, fem var vestlige/lyse/nordiske og fire hadde asiatisk utseende.

En av helgens gjerningsmenn beskrives som norsk og «sossete». Det er selvfølgelig ingen som vil generalisere til alle med det utseendet ut fra ett tilfelle, men sannsynligvis ville de fleste uansett kjenne mange menn med den beskrivelsen og vite at alle ikke er like. Det er også mange lovlydige borgere som ser utenlandske ut, og ikke fortjener å bli satt i bås med de ytterst få, som står bak disse overgrepene.

I rapporten står det dessuten at dersom man kontrollerer for de sosioøkonomiske forholdene gjerningspersonene har i Norge, forsvinner overrepresentasjonen av såkalt «fremmed» bakgrunn. Det er altså enkeltmennesker som voldtar.

Som det påpekes i Oslo politidistrikts rapport fra januar: Verken «fremmed» landbakgrunn, kjønnet «mann» eller alderen «ung» kan i seg selv forklare voldtekt. Voldtekt er ikke normalen hos noen av disse gruppene. Det eventuelle fellestrekk kan brukes til, er som grunnlag for videre forskning, for å finne de egentlige årsakene.

Halvparten av de identifiserte fra overfallsvoldtekter i 2008/2009 var asylsøkere, resten var det ikke, forteller politiinspektør Hanne Kristin Rohde ved volds og sedelighetsseksjonen i Oslo til Dagbladet denne uka. Rohde forteller også at disse 13 identifiserte mennene sto for 35 voldtekter. Gjerningspersonene som står bak overfallsvoldtekter har en tendens til å begå flere overgrep. Det er altså sannsynlig at flere av voldtektene i år har samme gjerningsmann, altså er antallet skyldige mindre.

I helgene framover skal 20 ekstra politimenn ut i gatene. Flere fra Høyre og Ap har foreslått mer av dette og Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl vil sette inn politireserven mot voldtektene. Men politireserven kommer fra militæret og består av folk som bare har førstegangstjeneste. De kan ikke drive etterforskning. Mer politi vil nok gi en trygghetsfølelse i en periode, men mye tyder på at denne er illusorisk.

Hvis man skal foreslå tiltak basert på de begrensede fakta vi har, må det være å jobbe hardere med å oppklare voldtektene, for å få gjerningsmennene unna før de rekker å gjøre nye overgrep, og å satse mer på psykiatriske tilbud og inkludering i arbeidslivet.

Bli forbanna! Det skulle bare mangle. Men kan vi ta asyldebatten en annen dag?