Hold sosiologene unna!

SOSIOLOG Kjetil Rolness fortsetter i Dagbladet fredag tiraden mot Morgenbladets nye kulturprofil som «et slapt og smalt menighetsblad for akademikere». Jeg overlater til Wold og co. selv å etterprøve sine redaksjonelle valg, men Rolness presenterer et kultursyn som i den grad lukter femti år gammel sosialantropologi at diskursen ikke kan forbli uluftet. Imidlertid tror jeg ikke Rolness har særlig til felles med Aslak Nore og hans klikk av Zhdanov-tilhengere. For Rolness lider av en utbredt antropologisk sykdom som fordrer diagnose: Han ser forskjellige kulturuttrykk som atferdsmønstre, der akademikerens (sosiologens) oppgave er distansert leksikografi. Rosenborg blir dermed en like viktig kulturbærer som Boulez, Donald som Joyce, reklamedesign som kunst, og han overser at kvalitetsvurderingene må spesifiseres i forhold til den aktuelle kulturytringen, at alkohoholforbruk, såpeopera og billedkunst måles etter forskjellige målestokker, selv om alt kalles «kultur». Alt-er-sosiologi kan være ett navn på Rolness, sykdom. Postmodernisme et annet. Heldigvis er trendene døde nok til at vi under tretti igjen kan begynne å vurdere kunstuttrykk etter annet enn øre og smakssans.

POPULÆRUTTRYKK er tidsrelative såfremt ukvalifisert subjektiv oppfatning er et vurderingskriterium. For eksempel vurderes populærmusikk ofte etter kriterier som «..skaper stemning», eller «..er originalt». Evaluative påstander om kunst utøver derimot det Crispin Wright kaller «cognitive command»: når jeg hevder Stockhausen har større kunstnerisk verdi enn Beatles hevder jeg et faktum, uavhengig av hva Rolness eller andre måtte føle om det. Dette har selvfølgelig ingenting med kommersialitet eller med egenverdien av populæruttrykk å gjøre, bare at det er forskjell på kunst og ikke-kunst. Sosiologiske forklaringsmodeller er viktige. Men å verdsette god kunst må læres, og det er en dannelsesprosess med egenverdi. Derfor er Morgenbladets vinkling på høykultur viktig, og det kommer en sosiologisk postmodernist som Rolness aldri til å skjønne.