Hold trykket oppe

Dagbladet mener.

Meninger

Flere enn 5200 flyktninger venter i dag i norske asylmottak. De sitter i kø for å få et hjem, lære norsk og komme i gang med livene sine i en kommune. De sitter der fordi det tar tid for kommunene å få folk bosatt. Små kommuner er de dårligste på å bosette flyktninger. De riktige tallene fra IMDI per juni, er at 29 kommuner har sagt nei, mens 49 kommuner ikke har svart. De fleste av disse er små. Store kommuner som Oslo, Drammen og Tromsø viser stor velvilje.

Over 5000 i kø er for mange liv på vent. Samtidig er det slik at utviklingen har vært svært positiv under barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Målt mot 2013, da de blåblå tok over, er bosettingsgraden økt med 19 prosent. Den positive trenden fortsetter. De siste tallene viser at det i juni i år ble bosatt 21 prosent flere flyktninger, målt mot samme periode i fjor. Hittil i år er over 8000 bosatt. Hornes metode har vært å øke integreringstilskuddet, å gå i dialog med landets ordførere om hva behovene er og tilby kurs og kompetnase.

Det argumentet som flest kommuner oppgir, er at de har for dårlig råd. Kritikerne mener at det egentlig handler om manglende vilje, for statens tilskudd dekker nå hele 90 prosent av kommunenes gjennomsnittlige kostnader ved bosetting. En del fattige kommuner opplever nok likevel finansiering og mangel på boliger som et reelt problem. De nyankomne har krav på et anstendig tilbud. I noen kommuner kan det også handle om manglende vilje.

Et viktig, men underkommunisert poeng, er at de små kommunene først ble bedt om å ta imot flyktninger i 2013. Det tar tid å bygge opp et apparat. Det må være det første målet. Når det er på plass, er det mange kommuner som tjener på å ta imot nye innbyggere. Vellykket integrering gir flere produktive medborgere.

Det er for lettvint å bare si nei til å ta imot flyktninger. Dette er nasjonal politikk, flere må ta sin skjerv. Samtidig må man ta kommunenes utfordringer på alvor. De som ser at de ikke klarer, må spørre seg hvordan de kan klare det. Statsråden bør fortsette sin kampanje der hun lytter til kommunenes behov, tilbyr kurs, erfaringsdeling og opprettholder presset.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.