Holder på Førde

Styret i NRK brukte gårsdagens styremøte på å diskutere den hemmelige omstillingsrapporten som Dagbladet omtalte siste uke. Og ennå tar det en stund før Einar Førde får sin etterfølger.

Rapporten om tingenes tilstand i NRK er ennå ikke gjort kjent for de ansatte i NRK. Dagbladet har også fått bekreftet fra sentrale kilder i NRK at irritasjonen er stor over at den ikke er offentliggjort av styreleder Anne Carine Tanum.

Planen

Forklaringen i går var at rapporten først skal ferdigbehandles formelt i styret. Men allerede i går kunne Førde fortelle at det på bakgrunn av rapporten skal utarbeides en plan for å forbedre NRK.

Ett av punktene i rapporten, som Dagbladet kjenner innholdet i, er at lederne i NRK må lede mer og administrere mindre.

- Det kan ikke utelukkes at det blir en flatere struktur i NRK, og at det som en følge av dette også kan bli færre ledere, sier Førde. Han vurderer å offentliggjøre rapporten, men ikke før han har diskutert det med sine øvrige direktører.

Tar seg god tid

Når det gjelder arbeidet med å finne en ny NRK-sjef, virker det ikke som om styreleder Tanum har noen hast.

- Vi kommer til å bruke den tida vi trenger, sier hun.

Det betyr at Einar Førde kan bli sittende til 1. oktober.

Styret diskuterte også i går distriktssendinger i Nordland og Østfold, som de er pålagt av Stortinget å starte.

- Vi er kommet fram til at vi ikke klarer å få til oppstart av slike sendinger før tredje kvartal 2002. Men vi trosser ikke Stortinget, så vi vil sette i gang med sendingene, sier Førde.

Når det gjelder å oppnå budsjettbalanse i 2001, er arbeidet, ifølge Tanum, i rute.

Einar Førde er knapp når det gjelder å kommentere planene i forhold til den digitale satsingen til NRK.

- Men vi har nå sendt brev til Kulturdepartementet som handler om strategier og kostnader. Dette er ikke offentlig, rett og slett av hensyn til at vi er konkurranseutsatt, forklarer Førde.