Holder tilbake filmpenger

Filmfondet holder tilbake tilskuddet på 12 millioner kroner inntil kruttrøyken har lagt seg og det er avklart hvem som har hvilke rettigheter i filmen om Kautokeino-opprøret.

- Jeg tolker brevet fra Filmfondet slik at Rubicon ikke kan gjøre noen filmopptak før de kommer til enighet med oss, sier daglig leder Nils Thomas Utsi i det samiske co-produksjonsselskapet Filmbmagoahti.

Som Dagbladet skrev fredag, er filmens utøvende produsent - produksjonsselskapet Rubicon - satt under juridisk press av Filbmagoahti.

Det samiske selskapet satt, inntil for få år siden, med alle rettighetene til storfilmen. Etter Rubicons inntreden i filmen for omlag ett år siden, mener Nils Thomas Utsi at han og Filbmagoahti er blitt presset ut over sidelinjen.

Målselv

Forholdet de to selskapene imellom nådde frysepunktet da Rubicon, flyttet hovedinnspillinga fra den påtenkte location utenfor Kautokeino til Målselv i Troms, 50 mil unna. En avgjørelse som regissør Nils Gaup, som selv er fra Kautokeino, var med på å ta.

Siden har alle forsøk på å bli enige, strandet. Partene kommuniserer nå gjennom advokater. I mellomtida har Rubicon ufortrødent fortsatt å arbeide med filmen. En utendørs filmby, bygd opp som Kautokeino anno 1852, har vokst fram i Målselv. Parallellt har Rubicon bedrevet casting av rolleinnehavere og arbeidet for å fullfinansiere prosjektet. Man antar at det vil koste 50 millioner kroner å få filmen om Kautokeino-opprøret klar for lerretet.

Men tilskuddet fra Filmfondet lar vente på seg. I et brev til Filbmagoahti datert 22 desember - med kopi til Rubicon - skriver fondet:

«Ingen av disse midlene (støtten på 12 millioner kroner, red.) er utbetalt. ... Først når nødvendig dokumentasjon er sendt inn, herunder rettighetsavtaler, vil Filmfondet kunne foreta en utbetaling.»

Krever flytting

HÅPER PÅ LØSNING: Nils Thomas Utsi, her med hjembygda Kautokeino i bakgrunnen, håper visten rundt innspillinga av filmen om opprøret i 1852 er løst før planlagt innspillingsstart om to måneder. Filmfondet holder tilbake støtten på 12 millioner kroner inntil det er avklart hvilke rettigheter Filbmagoahti har i forhold til produksjonsselskapet Rubicon. Foto: Jon Terje H. Hansen
HÅPER PÅ LØSNING: Nils Thomas Utsi, her med hjembygda Kautokeino i bakgrunnen, håper visten rundt innspillinga av filmen om opprøret i 1852 er løst før planlagt innspillingsstart om to måneder. Filmfondet holder tilbake støtten på 12 millioner kroner inntil det er avklart hvilke rettigheter Filbmagoahti har i forhold til produksjonsselskapet Rubicon. Foto: Jon Terje H. Hansen Vis mer

For Nils Thomas Utsi er det tre forhold som teller, nå som det går mot innspillingsstart i Målselv, der både den utendørs filmbyen og et filmstudio for innendørsscener er i ferd med å bli ferdig rigget:

- Jeg ønsker jo ikke primært å stanse filmen. Jeg vil ha tilbake midlene vi har skutt inn i filmprosjektet. Jeg ønsker videre at så mange scener som mulig blir skutt i Kautokeino. Og jeg krever at filmbyen flyttes til Kautokeino etter endt innspilling.

Tove Kløvvik skal produsere filmen for Rubicon. Hun håper å komme til enighet med Filbmagoahti før den planlagte innspillingsstarten om ca to måneder.

- Vi er i dialog med Filbmagoahti gjennom advokat, og håper å rydde alle uklarheter av veien. Rent konkret kan jeg si at vi er kjempepositive til å bidra til en flytting av filmbyen etter innspilling, vi er godt kjent med planene for satsning på turisme der filmbyen skal være et sentralt element. Jeg kan også love at alle de store landskapsscenene vil bli filmet ved Kautokeino. For øvrig vil jeg legge til at vi er blitt stort sett positivt mottatt i Kautokeino også etter at vi bestemte oss for å legge hovedinnspillingen til Målselv.

- Har Utsi og Filbmagoahti mulighet til å stanse filmen, slik du ser det?

- Jeg vil ikke si annet enn at jeg håper vi blir enige. For øvrig viser jeg til vår advokats brev til Filmfondet, sier Kløvvik.

I dette brevet, datert 17. november i fjor, konkluderer Rubicons advokat med at «Rubicon TV AS på vegne av co-produsentene innehar alle rettigheter til det manus som danner grunnlag for støtten fra filmfondet.»

Med andre ord, at Filbmagoahti ikke har noen formell filmrett.

Skeptisk Utsi

Nils Thomas Utsi i Filbmagoahti er glad for at det synes å være bevegelse og løsningsvilje hos Rubicon, men understreker:

- Jeg er skeptisk. De har sagt det samme til oss flere ganger - og så har ingenting skjedd. At Kløvvik dessuten fastholder tolkningen om at Rubicon har alle rettigheter til filmen, betyr at de definerer Filbmagoahti ut av prosjektet. Men faktum er at da de 12 millionene ble tildelt fra Filmfondet, eksisterte det en samarbeidsavtale mellom oss og Rubicon intakt, som nå er brutt.