Holder tilbake flere millioner etter regnskapsrot

Kulturministeren stanser utbetalinger

 HOLDER TILBAKE PENGER: Kulturminister Thorild Widvey stanser flere millioner kroner til Norsk teaterråd på grunn av regnskapsrot. Foto: Øistein Norum Monsen
HOLDER TILBAKE PENGER: Kulturminister Thorild Widvey stanser flere millioner kroner til Norsk teaterråd på grunn av regnskapsrot. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

(Dagbladet): Revisjonsselskapet KPMG har på oppdrag fra Kulturdepartementet hatt en gjennomgang som viser at Norsk teaterråd ikke har tilfredsstillende økonomistyring, står det i en pressemelding sendt ut mandag ettermiddag.

Dette har ført til at Kulturdepartementet er redd midlene ikke går til det formålet de er satt til.

Stanset utbetalinger - Det har blant annet blitt brukt frifondmidler til å forskuttere midler til historiske spel. Midlene er dermed ikke brukt i tråd med formålet, og styret har ikke utøvd sitt ansvar på en tilfredsstillende måte, sier Kulturminister Thorild Widvey i pressemeldingen.

Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge.

Departementet har etter gjennomgangen derfor umiddelbart stanset videre utbetaling av midler til Norsk teaterråd ved ordningen Frifond teater og tilskuddsordningen for historiske spel og frilutftsspel.

Av 16 millioner som vanligvis utbetales til drift er 2,9 millioner holdt tilbake. Også til Frifond teater og Historiske spel skal det være snakk om flere millioner som foreløpig ikke blir utbetalt.

 
  Jobber for å rette opp feilene Styreleder i Norsk teaterråd, Ivar Christiansen, sier de gjør alt de kan for å rette opp i de feilene som er gjort, og at de har en åpen og god dialog med Kulturdepartementet.

- Vi føler at vi begynner å få kontroll på situasjonen, og synes det er synd at departementet ikke ser at vi er så godt i gang at de kunne fortsatt med de midlene vi trenger, men det er klart at vi forstår at her har ikke ting blitt gjort på en riktig måte, og det tar vi veldig alvorlig, sier Christiansen til Dagbladet.

Styrelederen forteller at det har vært mangelfulle regnskapsrutiner som har ført til at midler har blitt holdt tilbake, og at nye rutiner vil bli iverksatt så fort som mulig.

- Vi har fått KPMGs rapport med flere punkter på hva som ikke fungerer, og disse skal vi selvfølgelig følge opp. Vi har også vedtatt et ekstraordinært årsmøte for å informere alle de innvolverte og for å sette våre plasser til rådighet, sier Christiansen og tilføyer:

- Synes flertallet at vi ikke gjør en god nok jobb, må vi ta konsekvensene av dette, sier han.

Skåner tredjeparten I rapporten står det sterkt presisert at det er Norsk teaterråd som ikke har overholdt reglene og av hensyn til tredjepart vil departementet sørge for at de som allerede har fått tilsagn om støtte vil få midler utbetalt, forteller kulturministeren i pressemeldingen. Også Norsk teaterråd er veldig opptatt av at tredjepart ikke skal bli rammet av deres feil.

- For oss er tredjeparten det absolutt viktigste og jeg er sikker på at vi med tida får rettet opp i alle feil og mangler, sier Christiansen og fortsetter:

- Men slike ting som dette tar tid, men så lenge vi har en god dialog med både tredjepart og departementet, får vi for vår egen del bare leve litt på luft og kjærlighet så lenge.