Holdninger som diskriminerer

TILGJENGELIGHET: Når 8 av 10 ordførere svarer i en MMI-undersøkelse at offentlige bygg og uteområder i deres kommune er utformet slik at funksjonshemmede greit kan ta seg fram, mangler de kunnskap. Norges Handikapforbund har parallelt med MMI-undersøkelsen sjekket 143 kommunale bygg, hvorav 66 prosent stenger bevegelseshemmede ute.

Fem andre kartlegginger NHF har gjort siden 2003, viser hvordan funksjonshemmede stenges ute fra skoler, arbeidsplasser, sosiale møtesteder, kulturtilbud og kollektivtransport. Større offentlige utredninger bekrefter dette.

I Norge bor det omtrent 770000 funksjonshemmede. Kommunene legger premisser for vår hverdag. De avgjør om utbyggere skal få fritak fra plan- og bygningslovens tilgjengelighetskrav. Halvparten av de spurte ordførerne tviler på om de vil pålegge prosjektører av næringsbygg å utbedre mangler i etterkant, når loven er brutt.

Slike holdninger må bekjempes om vi skal få et samfunn for alle.