Hølmebakks harde valuta

Sigbjørn Hølmebakk (1922- 1981) satte et stempel på sin samtid mens han levde. Både som forfatter og politisk engasjert samfunnskritiker var han en markant skikkelse. Romaner som «Det hvite fjellet» (1954), «Fimbulvinteren» (1964), «Jentespranget» (1970) og «Karjolsteinen» (1975) har en sterk klang i etterkrigstidas litteraturhistorie. Flere av dem ble også populære filmer. Essayet «Brønnpisserne», først trykt som kronikk i Dagbladet i 1961, er et klassisk stykke essayistikk - et nådeløst oppgjør med tidas makthavere, skildret med et bilde som er gått inn i vår felles bevissthet.

MINDRE PÅAKTET ER

novelleforfatteren Sigbjørn Hølmebakk. Han debuterte med samlingen «Ikke snakk om høsten» (1950) og utga i 1973 «Tolv trøndere og to andre fortellinger» (1973). Etter hans død kom «Liljer i snøen. Noveller og annen prosa» (1992). Fra disse tre bøkene stammer utvalget i «15 noveller» (Gyldendal), som utgis som pocketbok i disse dager. Ingen novelle-entusiast bør gå glipp av denne muligheten til å møte en finstemt og skarpsindig forteller.

SOM FLERE ANDRE

i sin generasjon, blant dem Kjell Askildsen, er Hølmebakk påvirket av Ernest Hemingway, som i disse dager foreligger med «Kort fortalt», samlede noveller i norsk oversettelse. Man skal ikke ha lest langt i denne boka før man kan si seg enig med de kritikerne som påpekte Hemingway-likheten i Hølmebakks prosa. Men dette er en inspirasjon som virker kreativt - Hølmebakk har i høyeste grad sitt stilistiske særpreg i disse novellene.

DE PAR FØRSTE

av dem, «Søndag i april» og «Hard valuta», skildrer mørke undertoner i parforhold - i historier som dirrer av understatement og eksplosive følelser. Men så kommer «Sirkus» - en tragisk og hjerteskjærende historie om et barn som får sine illusjoner brått revet vekk når en drikkfeldig far går hardt på trynet. Barnet viser seg å være en av Hølmebakks spesialiteter. Alle de tre novellene som utgjør «Tolv trøndere» kretser om barnet. Særlig tittelnovellen trenger dypt inn i en guttunges iboende ensomhet og forvirring når han blir konfrontert med livets nådeløse betingelser. Dyster lesning - men stor litteratur.