Homofile og andre folkefiender

BARNEOMBUD REIDAR

Hjermann advarer mot å åpne for generell adopsjonsrett for homofile. Tida er angivelig ikke moden. Ved enkel hoderegning har ombudet kommet fram til at homofile utgjør et mindretall som folk flest ikke unner likestilling. Først når homofile er likestilt på alle andre områder, kan man åpne for generell adopsjon, argumenterer han. Med andre ord: Homofile er diskriminert, derfor bør de diskrimineres.

Det Hjermann mangler av filosofisk tyngde, tar han igjen i form av posisjonsbasert tyngde, ikke minst er argumentasjonen tungtveiende som folkemening. Sett i lys av Makt- og demokratiutredningens sluttrapport, er ombudets standpunkt ytterst demokratisk. For ifølge rapporten innebærer demokrati at folket, og ikke lov og rett, avgjør hvordan samfunnet skal organiseres.

Det hører med til historien at så lenge ideen om folket og homofile har eksistert, har homofile vært en folkefiende, riktignok ikke nummer én per i dag, for det er muslimene, men de er fremdeles annenrangs borgere. Det er derfor noen spør om tida nå er moden for å gi homofile like rettigheter som heterofile.

SPØRSMÅLET ER IMIDLERTID

feil stilt dersom man følger ombudets logikk. Da spør man i stedet om tida er moden for å nekte også andre grupper adopsjonsrett. Trolig er det folkeflertall for å nekte både muslimer, svarte, samer og endatil bergensere å adoptere.

Bergenser og barne- og familieminister Laila Dåvøy er klar i sin tale: Barnas beste er å ha en far og en mor. Dersom man holder fast ved argumentet om at barn med annerledes foreldre er i en mer utsatt posisjon enn majoritetsbarn, er det imidlertid grunn til å utvide nedslagsfeltet: Barnas beste er å ha en hvit mor og en hvit far og en ikke-muslimsk mor og en ikke-muslimsk far. Og så videre.

Folkets fremste talsmann, Carl I. Hagen, er også klar i sin tale når han hevder at profeten Muhammed kunne ha sagt «la de små barn komme til meg, slik at jeg kan utnytte dem i min kamp for å islamisere verden». Dette tyder definitivt på at tida er moden for å nekte muslimer adopsjonsrett. Dessuten blir muslimer diskriminert på så mange områder, noe som ifølge Barneombudet er grunn i seg selv til å bli nektet rett til adopsjon.

FOR HAR MAN

først valgt å følge folkesporet, trenger man ikke stanse med de homofile. Hvorfor skal for eksempel homser og lesber være de eneste som ikke får gifte seg i dette landet? Hva med, i demokratiets navn, å nekte ikke-vestlige innvandrere denne retten også? Da bidrar man samtidig til å løse problemet med familiegjenforening, som ifølge folk flest virkelig truer nasjonens framtid.