Homofilt samliv i arméen

DISKRIMINERING: Frelsesarmeen driver med noe som ligner på rasisme, skriver AP-politiker Ragnar Kværness i Dagbladet 17. november. Han beskylder den kristne organisasjonen for gradere menneskeverd når den sier nei til å ha samboende homofile offiserer.

Fordømmelsene som har rammet Frelsesarmeen de siste dagene er ikke overraskende. En fullstendig aksept for homofilt samliv er blitt selve kriteriet på nestekjærlighet og toleranse. De som skulle mene at Bibelens veiledning ikke forandrer seg i pakt med tidens trender, er ikke bare forstokkede. De er ukjærlige.

LIKE FULLT stemmer det faktisk ikke å tale om gradering av menneskeverd når en kristen organisasjon sier nei til homofilt samliv. Verken Frelsesarmeen eller andre kristne organsasjoner fordømmer homofile. Deres menneskeverd er naturligvis ikke avhengig av deres livsstil. En slik tanke er absurd. Det finnes faktisk kristne homofile som også sier nei til homofilt samliv. Og som derfor lever som single og blir fullt og helt akseptert.

I likhet med de aller fleste kristne kirkesamfunn og organisasjoner på verdensbasis sier Frelsesarmeen nei til samliv utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne. Det innebærer at kristne avviser utroskap, bruk av pornografi, samboerskap og såkalte «one night stands». Dette handler om etikk - om hvordan mennesker bør leve.

KRISTNE VIL ALDRI mene at alle livsstiler - og alle valg - er like gode. Men vi ligner ikke på rasister av den grunn. For menneskeverdet vårt er ikke avhengig av kjønn, hudfarge, av seksuell legning eller av våre valg. Kristen etikk tilkjenner alle mennesker samme ukrenkelige verdi.

Men vi tror altså at det går an å leve i strid med Guds bud. Og så aksepterer vi at noen mener det vi ser som galt er rett.