Homofob-kameratene

Vegard Iglebæk (26) er feminist. Og kjønnsforsker. Han synes Joey og Chandler i «Venner for livet» har en«undertrykt homoseksualitet». Det er ikke lett å være kamerater.

- «Venner for livet» kan lære menn nye måter å forholde seg til hverandre på. Samtidig setter den homofobi på dagsordenen, mener Vegard Iglebæk.

Han har skrevet mastergradsavhandling på vennskapet mellom Joey og Chandler i tv-serien «Friends».

- Det er skrevet mye om kvinner og kvinners vennskap. Derfor ville jeg skrive om menn, sett fra et feministisk ståsted, sier Iglebæk.

«Homoerotikk eller mannlig intimitet? Et studie av Joey og Chandler i «Friends'» er tittelen på hans mastergrads-avhandling i kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Manchester. I september foreleste han om «Friends» på den fjerde europeiske feministkonferansen i Bologna i Italia.

- Jeg ville finne ut om forholdet mellom Joey og Chandler representerer noe nytt innen vennskap mellom hvite, streite middelklassemenn mellom 20 og 30 år, sier Iglebæk.

Kjønnsrelatert vennskap

Vennskapet mellom Joey Tribbiani og Chandler Bing er et sentralt tema i tv-serien «Friends». Iglebæk har i hovedsak tatt for seg de tidlige episodene i serien, der de to bestevennene deler leilighet i New York.

Utgangspunktet for avhandlingen er den tradisjonelle oppfatningen at mens kvinners vennskap foregår på et følelsesmessig plan, er vennskap mellom menn i større grad preget av aktivitet.

- Jenter klemmer hverandre. Gutter klapser hverandre på ryggen. Menn må ofte gjøre noe sammen. Jeg tror det finnes et fysisk behov også blant heterofile kamerater. Dette kommer ofte til uttrykk i fylla eller på fotballbanen. Der klemmes det hele tida, sier Iglebæk.

Han mener forholdet mellom Joey og Chandler er et klart eksempel på et mannlig vennskap preget av intimitet og følelsesmessig avhengighet.

Fedrenes arv

- Joey og Chandler er klar over at det de har sammen, er spesielt. Likevel har de problemer med å sette ord på vennskapet.

Dette kommer sterkest fram i episodene som omhandler perioden da Joey bestemmer seg for å flytte ut av leiligheten han deler med Chandler.

- Dette blir veldig vanskelig for begge to. De skjønner hvor glade de er i hverandre, men ingen av dem tør si det. Likevel viser de implisitt, gjennom fraser som «jeg kommer til å savne deg», og «du er den beste kameraten jeg har hatt», at de er glade i hverandre. Da Chandler får en ny romkamerat, blir Joey sjalu. Menn skal ikke være sjalu på hverandre. Det er ikke lov, sier Iglebæk.

I stedet går man som Joey og Chandler i en følelsesmessig runddans rundt grøten.

Vegard Iglebæk mener fedregenerasjonen må ta mye av skylda for at dagens 20- 30-åringer har et noe forkvaklet syn på følelser.

Fedrene våre skulle alltid gjøre ting, men viste lite følelser. Mødrene ble emosjonskanalen. Først i voksen alder oppdager vi at det er noe vi ikke helt har skjønt. Hvorfor føles det helt merkelig for oss å ta på andre gutter? Etter hvert vokser det fram et behov for å problematisere disse konvensjonene. Dette gjør tv-serien «Friends».

«Friends» er full av homofobi. I de tidlige episodene er Chandlers legning en av de bærende konfliktene i serien. Han framstår selv som den største homofoben.

Homofil

I begynnelsen framstår Chandler som homofil. I media spekulerte man på når han skulle komme ut av skapet. Etter hvert som «Friends» ble mer og mer populær, skjønte serieskaperne at en homofil Chandler kunne bli altfor kontroversielt. Derfor blir Chandler sammen med Monica. Det er en enkel løsning, sier Iglebæk. Som tror at dersom serien ikke hadde blitt så stor, ville den pågående flørten mellom Joey og Chandler blitt utviklet videre.

I mastergradsavhandlingen opererer Iglebæk med begrepet homoeroticism , eller homoerotisk dragning , et vanlig begrep i homofil forskning. I forholdet mellom Joey og Chandler finnes en undertrykt homoseksualitet. Dette kan få oss til å se på ting med nye øyne. Kanskje er vi ikke så streite som vi tror? Denne dragningen til en person av eget kjønn oppløser motsetningsparet streit/homo, mener Iglebæk. Han tror homofobi er et klart hinder for utviklingen av vennskap mellom menn. Gutter skal ikke vise følelser. De skal ikke være fysiske. De skal være på høyden hele tida.

Ambivalente

Menn er svært ofte ambivalente i forhold til hvordan de skal oppføre seg overfor hverandre. Ingen vil bli mistenkt for å vingle eller ha homofile preferanser. Samtidig er det ikke politisk korrekt å være homofob. «Friends» kan være med på å normalisere homofili, et tema det er altfor lite snakk om.

Kanskje serien kan lære oss å se litt lenger enn den ultrastreite nesetippen vår, sier Vegard Iglebæk.

VENNER: «Friends» ser på vennskap og sex med et nytt blikk, mener Vegard Iglebæk.