Homoforskning

SIGRUNN STIKLESTAD anklager annonsen til MorFarBarn.no i Magasinet den 13.8 for å «radbrekke eksisterende forskningsresultater» om barn av lesbiske mødre. Det tar vi med stor ro. I en annonse er det umulig å belegge alt som sies, men på nettstedet finnes dokumentasjon som imøtegår Stiklestads tendensiøse anklager. Vi anbefaler særlig rapporten av Steven L. Nock - en anerkjent autoritet innen amerikansk familieforskning. I 2001 gav den canadiske statsadvokaten ham i oppdrag å lage en rapport om de mest brukte studiene av barn med lesbiske mødre. Hans konklusjon er krystallklar: Samtlige studier lider av graverende metodesvakheter. Det trengs mer og bedre forskning for å få sikker kunnskap om temaet.

NÅR DET GJELDER adopsjon, finnes det ikke forskning om barn adoptert av homofile eller lesbiske, men bare om barn av lesbiske mødre. De kjenner som regel også sin far og har ofte bodd med ham i flere år. Dette er fundamentalt forskjellig fra barn som blir adoptert.Stiklestad titulerer seg «forsker», men er også leder for LLH i Trøndelag. Naturlig nok vil det prege hennes agenda, både som doktorgradstipendiat og som debattant. På et så ideologisk ladet område som kjønnsforskning er ingen nøytral. Men det er skuffende (og dessverre typisk) at Stiklestad prøver å bortforklare de fundamentale svakhetene ved studiene som er gjennomført til nå. Det svekker hennes faglige troverdighet.Formålet med aksjonen vår er å forsvare mor-far-barn-relasjonen som samfunnets grunncelle og ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne. Folk må få leve som de vil, men vi tror at det kan bli skjebnesvangert å foreta en radikal omdefinering av det som biologisk, kulturelt og sosiologisk er grunnlaget for ethvert samfunn: mor-far-barn-relasjonen. Kjønnsnøytrale ekteskapslover er derfor ingen god idé.