Homohatere?

EKTESKAPSLOVEN: Dagbladet forteller 6/11 at stortingspolitikere for tiden mottar en mengde brev, e-post, SMS og telefoner angående kjønnsnøytral ekteskapslov. Blant avsenderne finnes det beklageligvis overivrige kristne som går over streken for hva som er akseptabelt å sende til andre. Det bør de be om unnskyldning for.

Men når Dagbladet i overskriften skriver at politikerne «trues av kristne homohatere», er det et nytt overtramp. At hundretusener av norske borgere ønsker å forsvare ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, betyr på ingen måte at de hater homofile eller andre seksuelle minoriteter. De kan tvert imot ha et godt personlig forhold til mange av dem. I tråd med det overveldende flertall av mennesker i verden mener de imidlertid at ekteskapet pr definisjon er et samliv mellom mann og kvinne, og ikke bare mellom to personer.

Når samfunnet differensierer mellom partnerskap og ekteskap, er det verken diskriminerende eller fornuftsstridig. Det er tvert imot en saklig og velbegrunnet forskjellsbehandling av to vesensforskjellige samlivsformer. Utgangspunkt og forutsetninger er nemlig helt forskjellig. Kun tokjønnet samliv skaper barn. Ved å forsvare ekteskapet tar man biologiske realiteter, årtuseners erfaring, hundre års psykologisk forskning, barns beste, rasjonell tenkning og alvorlige framtidsperspektiver på alvor.

Å innføre enkjønnede ekteskap vil endre ekteskapet i sin grunnstruktur og medføre en kulturrevolusjon av historiske dimensjoner. Hele samfunnets forståelse og organisering av samliv vil bli radikalt endret. Konsekvensene vil merkes langt ned i barnehagen, i skolebøker og i ungdomskulturen.

Mange nordmenn er opprørt over hvor elendig saksbehandlingen er i denne avgjørende saken for framtidige generasjoner. Ingen offentlig utredning, ingen stortingsmelding, ingen konsekvensanalyser eller faglige konferanser. Ingenting. Kun slagord og overflatisk retorikk. Det tjener politikerne til liten ære hvis de vedtar en så dramatisk lovendring på så tynt grunnlag.