Honnør til lærerne!

DET KOMMER nå flere signaler på at læringsmiljøet i norske skoler er i ferd med å bli bedre. En langvarig trend med stadig mer mobbing, bråk og disiplinproblemer ser ut til å være snudd. Ifølge Senter for adferdsforskning (SAF) har det på flere områder skjedd en positiv utvikling siden 2001: Det er mindre mobbing og bedre disiplin. Elevene er mer fornøyd med undervisningen, og de får bedre faglig og sosial støtte fra lærerne. Lærerne har bedre tilsyn med det som skjer i skolehverdagen, og flere elever føler seg trygge. Ifølge Gallups store brukerundersøkelse er foreldre markant mer tilfreds med «skolens håndtering av mobbing». Ifølge SAF har lærerne tatt tilbake en del tapt kontroll, blitt bevisstgjort, styrket sine ferdigheter og blitt generelt mer kompetente som ledere.

DETTE ER imponerende, og det viser at innsats nytter! Lærere og skoleledere har gjort en kjempeinnsats som fortjener honnør. Som mamma har jeg selv fulgt mine barn til skolen første skoledag. Det som sto i hodet på meg var dette: De må få være trygge! Tanken på at barnet ditt skal plages, være redd og grue seg til å gå på skolen, er en utålelig tanke for alle foreldre. Trivsel er ikke i seg selv en garanti for læring - men ingen kan lære godt hvis de mistrives og frykter skolen. Å arbeide for et godt læringsmiljø og bedre læring er derfor to sider av samme sak og gjensidig avhengig av hverandre: Elevene trives når de lærer, og de lærer best når de trives!