Hør på hjelpeorganisasjonene

Ingress

Meninger

Fredag kom sju av de største hjelpeorganisasjonene i Norge her i Dagbladet med en oppfordring til Regjeringen om å tredoble antall syriske kvoteflyktninger som skal få komme til Norge i år og samtidig tredoble støtten til de rundt 2,5 millionene som befinner seg i Syrias naboland. Etter en økning til fra ett tusen til 1500 kvoteflyktninger i år, får totalt tusen syrere komme, men det rammer 500 flyktninger fra andre land.  Sverige ga over 16 000 syriske asylsøkere oppholdstillatelse i fjor og topper statistikken for Europa foran Tyskland. Resten av de europeiske landene gjør som Norge og tar ikke særlig hensyn til FNs bønn om hjelp. Det er skammelig.

Libanon tar imot like mange flykninger på én dag som Norge gjør på ett år.  Nå er det selvfølgelig best at flykninger blir hjulpet i nabolandene, men der er det er et enormt kapasitetsproblem — et uttrykk våre egne myndigheter før øvrig bruker som argument for at ikke flere får komme hit til landet. Vi er ikke i tvil om hvem som har størst rett til å bruke dette ordet. Nå kan selvfølgelig ikke over to millioner syrere komme til Europa, og det er heller ikke meningen. De fleste kan med større internasjonal bistand bli hjulpet på stedet. Men det mange som av sikkhetsgrunner, sjukdom, minoritetsproblemer, klan- og familiefiendskap og politisk forfølgelse, bør forlate regionen. Det er først og fremst denne kategori flyktninger FN ber Europa ta imot.   

Svenskene regner med å ta imot enda flere syrere i år enn i fjor, de fleste asylsøkere. I Norge begynner flyktningstrømmen å øke etter en nedgang hittil i år, og blant disse asylsøkerne vil det være en del syrere. Men det er klart at syrerne foretrekker Sverige, så noe stort antall er ikke ventet. Men syrere som klarer å komme seg hit til landet uten bevislig å ha vært innom et annet europeisk land først, kan regne med å få bli.

Terror- og fremmedfrykt er norske myndigheters hovedargumenter, selv om det ikke alltid sies så høyt. Men trolig vil syrere som kommer til Norge være mye mer skjermet for å bli med i militante islamske organisasjoner her enn i Syrias naboland. Det er en kjent sak at islamistorganisasjoner som al-Nusra-fronten rekrutterer soldater i flyktningeleirene, og de har mange ganger en lett jobb, ikke minst fordi det å være militssoldat ofte gir større økonomisk sikkerhet. Norges popularitet i Midtøsten er svekket de siste åra, både grunn av det nære samarbeidet med USA og Oslo-avtalens fiasko. Ved å høre på de norske hjelpeorganisasjonene kan vårt renommé kanskje gå i en mer positiv retning.