Hore = hallik?

PROSTITUSJON: Liv Jessen gir sin støtte til hallikene i Dagbladet 18. juni. Det er liten forskjell på hore og hallik, hevder Jessen, hallikene er nemlig i stadig økende grad fattige damer. For alle som har satt seg inn i menneskehandelen, er det gammelt nytt at hallikene ofte er prostituerte som har «steget i gradene». At en leder for et nasjonalt senter for prostitusjonsofre syns at dette velkjente faktum er grunn til å forsvare hallikvirksomhet, sier noe om Jessens endeløse kampanje for at ingen involverte i prostitusjonen skal ses på som ansvarlige eller overgripere.

Liv Jessen prøver nok en gang å normalisere prostitusjon. Jessen var senest i forrige uke på høring i Stortinget og sa at PROsenteret ville respektere den nye kriminaliseringsloven, men så snart anledningen byr seg, er hun ute og propaganderer for at prostitusjon er en helt normal virksomhet. Selv om de nå later som de ikke har tenkt å bekjempe den nye loven, er dette bare et spill for galleriet for å sikre fortsatte bevilgninger til PROsenteret.

Liv Jessen tror tydeligvis at samfunnsdebatten er en kriminologisk lekegrind: «Er det lurt med lover? Er det feil å kjøpe horer? Er det feil å selge horer? Er vi ikke alle gode mennesker?» Men det kan umulig være PROsenterets mandat, verken som kompetansesenter eller som hjelpetiltak, å tale hallikenes og horekundenes sak.

Hvis Jessen har rett, og de prostituerte er lykkelige og både kunder og halliker greie folk, hva er da hensikten med å drive prostitusjonsomsorg i det hele tatt? Det er åpenbart nødvendig å skille prostitusjonsomsorg og forskning fra Jessens propaganda og føleri.

Politikerne må være oppmerksomme på at det ikke skal bli lett å sette den nye loven ut i livet når hjelpeapparatet og det nasjonale kompetansesenteret er mot loven og driver med så aktiv sabotasje som Liv Jessen gjør.