Horn: - Styret på bar bakke

- Jeg er dypt ulykkelig over at det tar så lang tid å få ansatt ny kringkastingssjef, sier kulturminister Ellen Horn til Dagbladet.

Hun sier at hun nå har bedt NRK-styret om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.

- Styret står nå tilsynelatende på bar bakke i letingen etter Einar Førdes etterfølger. Ingen hadde trodd det på forhånd, sier Horn.

- Betyr det at stillingen ikke er attraktiv?

- Jeg vet ikke. Men mye tyder på at situasjonen og problemene NRK er oppe i, gjør at aktuelle kandidater vegrer seg, sier hun. Hun vil ikke gi noen kommentar om verken Kristenn Einarsson, Marie Jore Ritterberg eller andre kandidater som har vært aktuelle.

Det var Ellen Horn som i fjor vår oppnevnte det nye styret med BI-professor Torger Reve i spissen. Det var et såkalt profesjonelt styre, ikke preget av tidligere tiders politiske slagside. Men problemene har tårnet seg opp med økonomiske kriser på løpende bånd for NRK.

- Er det noe du er misfornøyd med i styrets ansettelsesprosess?

- Det har jeg ikke noe grunnlag for å være, jeg kjenner ikke detaljene, sier hun. Og legger til at dersom Stortinget ber om det vil hun «naturligvis orientere om utviklingen i saken».

Torger Reve ønsket i går ikke å kommentere saken overfor Dagbladet.