Horn: - Teatret er konservativt

- Jeg tenker mye på hva som vil skje etter at min statsrådstid er over. At utseendet spiller en større rolle for kvinnelige skuespillere enn for mannlige er nok riktig, sier kulturminister og skuespiller Ellen Horn.

- Utseendet teller for mye

- Først vil jeg si at hvis det lykkes Nationaltheatret å snu en vanskelig vårsesong ved hjelp av Anne Marit Jacobsen - igjen! - så er det en formidabel innsats, sier Nationaltheatrets tidligere sjef.

- Kvinner i teatret er i en meget spesiell situasjon, fordi det er flere kvinner enn menn som er skuespillere, og fordi det fins så få voksne, aktive kvinneroller. Ofte er kvinnene ikke til stede i det hele tatt, eller de har støttefunksjoner. Det er gjort en del interessante eksperimenter hvor kvinner har spilt for eksempel Hamlet. Jeg brukte mye tid på denne problemstillingen i min tid som teatersjef, uten at jeg kan vise til noe konkret. Det er en vanskelig materie, mener Horn.

- Jeg tenker mye på dette selv, på hva som vil skje etter at min statsrådstid er over. Teatret er veldig konservativt. Jeg tror det er viktig at vi er bevisst problemet, og at man for eksempel på Teaterhøgskolen er steintøff på å bare gå etter talent, sier kulturministeren.