Horn forstår frustrasjonen

Kvinneopprør på Nationaltheateret

- Jeg misunner ikke Stubø den stormen han høster nå, sier kulturminister Ellen Horn, tidligere skuespiller og sjef på Nationaltheatret.

Kulturministeren vil ikke blande seg inn i diskusjonen om høstprogrammet, men gir noen generelle kommentarer om kjønnsproblematikken i teatrene.

- Det er helt betimelig at behovet for gode kvinneroller blir satt på kartet. Det er viktig å utnytte de kvinnelige talentene, og dette er et ansvar som hviler på teatersjefene. Selv satte jeg opp Goethes «Faust» med en kvinnelig Mefisto, noe som var fruktbart i mine øyne. Jeg var bevisst på å finne kvinneroller, men de var ikke alltid like lette å finne, forklarer kulturministeren.