Horn: NRKs oppgave er å bruke penger

Kulturminister Ellen Horn verner om NRK-lisensen. Ny teknologi og digitalisering trenger ikke å ta livet av lisensen, sa Horn i møte med kringkastingsrådet i dag.

- NRKs oppgave er ikke å tjene penger, men å bruke penger. Legitimiteten for lisensen og betalingsviljen hos folk avhenger av innholdet i programmene. Kvaliteten og konsistensen på programmene er det som avgjør lisensens fremtid, ikke den digitale utviklingen, sier kulturminister Ellen Horn.

Det betyr ikke at NRK bare skal lage programmer som fanger flest mulig seere:

- Det ville være kulturpolitisk særdeles uheldig dersom NRK skulle basere programpolitikken utelukkende basert på seertall, sa Horn.

Om økonomien sa hun blant annet også:

- Jeg har satt ett beskjedent mål for NRK, og det er å få budsjettet i balanse. Selv det har vist seg vanskelig nok.

Kulturministeren gjentok også det brede spekter av egenskaper som hun ønsker at den nye kringkastingssjefen skal ha. Hun har gitt styret beskjed om å gi denne jobben høyeste prioritet.

Ellen Horn understreket NRKs journalistiske frihet, da hun snakket om statens - og hennes egen rolle - som eier av statskanalen. Hun pekte også på rollefordelingen mellom eierne og styret.

- Det er styrets jobb å finne ny kringkastingssjef, sa Horn.

Hun gikk nok en gang i møte med kringkastingssjef Einar Førde, som har sagt at han ønsker seg et mer profesjonelt eierskap.

- NRK har profesjonelle eiere, med mål, visjoner, forventninger til resultater og som vil NRKs beste. Og den eieren er Kulturdepartementet, sier Ellen Horn. (NTB)