Horn stenger Gramart-krana

Kulturminister Ellen Horn er ikke villig til å gi Økokrim-etterforskede Gramart nye bevilgninger. Hun reagerer på utspillet til Ap's stortingsrepresentant Jon Olav Alstad om å gi artistorganisasjonen ytterligere 3,5 millioner kroner.

- Gramart er i ferd med å svekke tilliten til hele musikkbransjen, uttaler Horn.

- Inntil Gramart har fått orden i sysakene sine blir det feil å gå inn for nye midler til organisasjonen, sier hun til Dagbladet. Kulturministeren ber nå departementet igangsette en undersøkelse av Gramarts regnskapstall for 1999.

Urolig for Gramart

Grammofonartistenes forening (Gramart) får i år 806000 kroner i driftsstøtte fra Kulturdepartementet. Siden midten av mars har artistorganisasjonen vært under etterforskning fra Økokrim.

Likevel mener Arbeiderpartiets rockpolitiske talsmann på Stortinget, Jon Olav Alstad, at Gramart bør få ytterligere 3,5 millioner kroner i driftstilskudd.

- Jeg deler ikke Alstads syn, og vil ta det opp med ham. I likhet med mange i musikkmiljøet er jeg urolig for det som skjer i Gramart. Så lenge organisasjonen er under etterforskning fra Gramart, kan man ikke utvide bevilgningene, sier Horn, som mener at partikollegaen feilvurderer situasjonen.

Alstads syn er at potten som i dag fordeles på en turnétransport- og festivalstøtteordning i sin helhet skal overføres til Gramart.

En het potet

Ellen Horn er selv gift med en musiker, jazzmusikant Jon Christensen. Hun har ikke unngått å få med seg at Gramart-saken er musikkmiljøets heteste potet for tida.

- Jeg har ører. Poenget er at det er svært begrensede midler som gis til turnerende band. Mange ligger på veien uten de helt store uttellingene. Derfor er det kjempeviktig at det offentliges midler forvaltes på skikkelig måte.

Horn mener ikke at Alstads Gramart-lojalitet er et signal på at båndene mellom Øivind Myhrvolds rockbyråkrati og Arbeiderpartiet er for tette.

- Jeg setter pris på Ap's engasjement for rock, men jeg vil ta kontakt med Alstad i denne saken, avslutter hun.