Det eneste barneminister Solvei Horne (Frp) har fått til i regjering er å legge frem et forslag som gjør det verre for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, skriver Karin Andersen fra SV. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Det eneste barneminister Solvei Horne (Frp) har fått til i regjering er å legge frem et forslag som gjør det verre for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, skriver Karin Andersen fra SV. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Horne svikter barn på flukt

Barneminister Horne gjør det verre å være enslig mindreårig asylsøker i Norge. 

Meninger

Det viktigste gjennomslaget barneminister Solveig Horne så langt har fått til i regjering, er et forslag som gjør det verre å være barn i Norge.

Hennes nye lovforslag vil gjøre at vi kan behandle barn som kommer til Norge som flyktninger som annenrangs.

De trenger ikke å bli behandlet like godt som etnisk norske barn. De trenger ikke like mange, eller like kompetente, ansatte til å passe dem. De trenger ikke eget rom. De trenger ikke like bra steder å bo.

Det tydelige signalet fra regjeringen er at barn som søker asyl er mindre verdt enn andre barn.

I fjor kom mange barn som har vært på flukt til Norge. Dette er barn som har flyktet over halve verden, de har ofte mistet foreldre og søsken. De har få, om noen, kontakter i hjemlandet, og de har vært utsatt for mye når de har vært på flukt. Når de kommer til oss er det naturlig å tenke at de trenger hjelp.

Nå sier Horne at hun vil ha et mer fleksibelt tilbud for enslige mindreårige asylsøkere. Men fleksibilitet betyr færre ansatte med lavere kompetanse, trangere boliger, større avdelinger og at ungene ikke skal være barnevernets ansvar.

Alle forstår at «fleksibelt» er et annet ord for «dårligere».

Det har kommet mange barn, og ingen sier at dette er lett. Men nettopp derfor er det å ta vare på asylbarn noe vi må bruke mer ressurser på, enn vi gjør i dag.

Horne mener at omsorgssenter ikke skal drive med «atferdsvansker».

Som om det disse barna er blitt utsatt for ikke er traumer og omsorgssvikt.

Som om barn på flukt ikke vil kreve like tett og god oppfølging som norske barn i barnevernet.

Som om de ikke har krav på den samme kompetansen i omsorgen sin. Behovene er annerledes, men minst like store.

Disse barna skal inkluderes og integreres i det norske samfunnet. Da er det aller viktigste at de får god voksenkontakt og god veiledning. God integrering lønner seg.

Vi er som samfunn tjent med at disse barna vokser opp, får en utdannelse, kommer seg i jobb, og bidrar til det norske samfunnet. Ansvaret for disse ungene bør være barnevernets, de er de som sitter på den nødvendige barnefaglige kompetansen. Det mente både SV, Venstre og KrF når integreringsmeldingen ble behandlet.

Vi vet at disse ungene både har vært og lett kan bli ofre for menneskehandel, slik som hennes kollega Listhaug har vært svært bekymret for når barna har vært på flukt.

Mellom 2012 og juni 2015 ble det identifisert 139 ofre for menneskehandel i Norge. Vi vet at unger forsvinner fra mottak. Kripos har påpekt flere ganger at kjente seksualforbrytere oppholder seg nær mottak.

Stortinget måtte til og med vedta at regjeringen skulle lete etter barna som forsvinner, og at det skal opprettes team som skal oppdage ofre og hindre at barn blir utnytte, uten at regjeringen har gjort noe.

For å hindre menneskehandel så krever det at det er ansatte på jobb 24 timer i døgnet, slik at ungene er trygge.

Forslaget som Horne har fremmet handler først og fremst om å bruke mindre penger på barna som er i Norge og vil komme til Norge. Dette er i strid med Stortingets vedtak om å styrke den barnefaglige kompetansen til de som mottar flyktninger. I stedet for å kjempe for disse barna, gir hun dem opp.

Ungene trenger også bedre språkopplæring, god og individuell oppfølging og en kartlegging av sine behov. Ingenting av dette er tilstrekkelig på plass i dag. Det er mer enn nok å ta tak i hvis Horne ville gjøre livet bedre for asylbarna, og sørge for at de får en oppvekst som gjør at de ikke i fremtiden blir en belastning for samfunnet. Hun er faktisk minister for alle barn som oppholder seg i Norge.

Etter tre år i regjering kan vi oppsummere: Det eneste Horne har fått til er å legge frem et forslag som gjør det verre for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.