- HÅN MOT KVINNEDAGEN: Er Høyre så sikre på valgseier at de tillater seg å oppgi en av kvinners mest fundamentale rettigheter - retten til å bestemme over egen kropp og eget liv? skriver artikkelforfatterne. Foto: Steinar Buholm
- HÅN MOT KVINNEDAGEN: Er Høyre så sikre på valgseier at de tillater seg å oppgi en av kvinners mest fundamentale rettigheter - retten til å bestemme over egen kropp og eget liv? skriver artikkelforfatterne. Foto: Steinar BuholmVis mer

Høyre svikter kvinnene

Høyre går til angrep på abortloven. Det er en hån mot en kvinnes rett til å bestemme over eget liv.

Partiet ønsker å forandre dagens abortlov §2c om eugenisk indikasjon - eller som de nå sier «egenskaper hos fosteret» - som selvstendig grunnlag for abort. Påstanden er at loven virker diskriminerende overfor mennesker som lever med tilstander som for eksempel Downs syndrom. Et annet argument er at man ønsker å motvirke et sorteringssamfunn.

Men abortloven er ikke en lov som er til for å verne dem som i dag lever med disse tilstandene. Den har blitt kjempet fram for at kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp og over sine egne liv. I dag er det kvinnen som har det siste ordet dersom det er stor fare for at fosteret kan få en alvorlig sykdom. Denne retten vil Høyre frarøve norske kvinner.

Høyre har alltid fremmet både families rolle i samfunnet og individets valgfrihet. Partiet er kritisk til statlig inngripen i familiens hverdagsliv: «Det må være opp til foreldrene selv å bestemme». Men det er Høyre som ønsker å frata kvinner, eller for den saks skyld en hel familie, muligheten til å velge hvorvidt de ønsker, eller er i stand til å bære fram og oppdra, et barn med en alvorlig tilstand. Fravær av muligheten til å velge abort, er langt mer inngripende enn både skatter og avgifter noen gang kan bli.

Ingen har rett til å moralisere over andres evne og vilje til å ha et barn med en alvorlig tilstand. Det er et ytterst privat valg som vil kunne forandre livene til de kvinnene det gjelder for all deres levetid. Ingen politiker - eller utenforstående har rett til å ta valget for dem. Å legge bekymringen for et sorteringssamfunn på skuldrene av den enkelte kvinne og den enkelte familie, er grov maktarroganse.

Følg oss på Twitter

Og hvis man først skal bruke «sortering» som argument - hva så med alle de friske fostrene som aborteres vekk hver dag? Hvorfor er det først når fosteret har en alvorlig tilstand at kvinner skal måtte bære det fram? Selv med Høyres endring av loven vil det fortsatt være mulig å få abort etter utgangen av 12 uke. Forskjellen blir at det er en nemnd som skal bestemme - ikke kvinnen selv.

For mange i Norge framstår de amerikanske republikanernes sosialkonservatisme som ren galskap. Vi kan lese side opp og ned om hvordan disse «tullebukkene» skal forby homofilt ekteskap og stramme inn abortlovgivningen(!!). Helt på linje med denne formen for republikansk politikk vil Høyre neppe komme - partnerskapsloven er nok trygg. Høyre plukker foreløpig fra sine moralkonservative saker som man plukker fra en twistpose, og de verner om sine favoritter.

Karen Thue, skribent
Karen Thue, skribent Vis mer

Selv om vi har et stykke igjen til amerikanske tilstander når det gjelder abort, er Høyres forslag fortsatt et stort skritt i samme gale retning. Republikanerne har tapt de to siste valgene i USA. I 2012 var det bred enighet om at det var kvinnene som avgjorde valget - og abortsaken var for mange av dem helt avgjørende. Er Høyre så sikre på valgseier at de tillater seg å oppgi en av kvinners mest fundamentale rettigheter - retten til å bestemme over egen kropp og eget liv?

Dette er ikke et nytt krumspring fra Høyre. Innsnevring av abortlovgivningen har vært en del av Høyres program i mange år. Det gjør det ikke mindre galt. Når en innstramming av abortloven har vært en sak for Høyre over tid, er det kanskje noen i partiet som ikke tar det så alvorlig. Man tror ikke det blir en realitet. Den holdningen har vi ikke råd til å ha. Abort er en av de viktigste, mest prinsipielle sakene som norske kvinner har kjempet fram. Det er en milepæl i norsk kvinnefrigjøring, og ikke noe som skal skusles bort.

Victoria Wæthing
Victoria Wæthing Vis mer

Det var intet mindre enn en hån mot Kvinnedagen å se Erna Solberg, Høyres kvinnelige leder, gå ut i Dagbladet og argumentere for innstramming i abortloven fredag 8 mars.

Hvis dette blir partiets politikk, føler vi oss lurt, da er Høyre ikke et parti som vi med god samvittighet kan gi vår stemme til. Det Høyre vi ville stemme på, er et parti som støtte individets og familiens valgfrihet. Det er en rett som også gjelder kvinner.