Høyres abortstandpunkt

Jeg tror ikke kvinner aborterer fostre med Downs fordi de mener barna er mindre verdt. Men jeg tror mange opplever et utilbørlig press.

PRESS: —Familiene bør først få informasjon om muligheter og rettigheter som gjør det mulig å bære barnet fram, framfor et utilbørlig press om å ta det bort, skriver artikkelforfatteren.
PRESS: —Familiene bør først få informasjon om muligheter og rettigheter som gjør det mulig å bære barnet fram, framfor et utilbørlig press om å ta det bort, skriver artikkelforfatteren.Vis mer

ABORT: Mange har hatt sterke oppfatninger om forslaget fra Høyres programkomité om å opprettholde partiets standspunkt om å fjerne eugenisk indikasjon (egenskaper ved fosteret) som selvstendig abortkriterium. Sist ut er Kristian Tonning Riise (2. april). At verdispørsmål som dette vekker debatt i Høyre er verken nytt eller overraskende. Standpunkt har Høyre vedtatt flere ganger fra 1997, og partiet er ofte delt på midten i spørsmålet. Forslaget fra programkomiteen rokker, som Riise skriver, verken ved kvinners rett til selvbestemt abort fram til 12. uke eller til seinabort etter 12. uke. Abortloven vektlegger at det er kvinnens totale situasjon som skal avgjøre, og lovteksten gjennomsyres også av det. Dette ønsker ikke programkomiteen å endre på. Standpunktet programkomiteen ønsker å opprettholde er at egenskaper ved fosteret ikke skal være kriterium i seg selv, men at det er kvinnens situasjon som skal legges til grunn.

Noen mener det ikke skal være noen grenser, det vil si at det er opp til foreldrene å vurdere om og når man skal ta abort. De fleste mener nok det bør gå en grense. Å definere kriterier i en lovtekst innen et medisinsk område som har vært, og fortsatt vil være, i en rivende teknologisk utvikling, er imidlertid ekstremt vanskelig. For hvordan er et liv som «passer inn»? Hva er livskvalitet og hvem skal definere den? Hvor syk skal man være? Er «sykdom» bare fysisk sykdom eller kan også psykisk sykdom bli en akseptabel abortgrunn etter hvert? Og hva med feil kjønn?

Jeg tror heller ikke kvinner aborterer fostre med Downs fordi de mener barna er mindre verdt. Men jeg tror mange opplever et utilbørlig press på å ta abort fra både helsepersonell og fra «samfunnet» for øvrig gjennom de signaler som samfunnet gir. Riise skriver at «grunnlaget for all abort er at barnet er uønsket». Men utgangspunktet for de fleste av svangerskapene som blir avsluttet ved seinabort var faktisk at barnet var ønsket. Jeg mener livet bør få en sjanse når det er et grunnlag for det, og at familiene først bør få informasjon om muligheter og rettigheter som gjør det mulig å bære barnet fram, framfor et utilbørlig press om å ta det bort. Jeg er enig med Riise i at forslaget neppe vil innebære store endringer i praksis. Å ta egenskaper ved et menneske ut av lovteksten vil imidlertid være et framskritt i et moderne, inkluderende samfunn som tilstreber toleranse for annerledeshet og etisk bevissthet, i alle fall på de fleste andre områder.

Riise gjør et poeng av at 50 prosent av Høyres velgere er uenig i forslaget. Det betyr ikke annet enn at 50 prosent vil være uenig om komiteen hadde inntatt det motsatte standpunktet også.

ARTIKKELFORFATTER: Anniken Hauglie
ARTIKKELFORFATTER: Anniken Hauglie Vis mer